26 January Punjabi Messages and WallpapersStatus 1 - 6 of 6 Total

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ..
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ..

ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ..
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ..

ਕਿਓਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ...
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ..

ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ..
ਸਭ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ..

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ.!!

ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ..

Best Republic day Messages

Category

Punjabi CategoriesHindi CategoriesEnglish Categories