ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ WALLPAPERS ਅਤੇ MESSAGE SEARCH ਕਰੋ..

 
 
1 - 1 of 1 Total
ContentWallpapers
ਜੇ ਬੀਜ਼ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ


Create Wallpaper for this quote
punjabi thoughts for school students

Recent Punjabi Searches