ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ WALLPAPERS ਅਤੇ MESSAGE SEARCH ਕਰੋ..

 
 
1 - 1 of 1 Total
ContentWallpapers
ਇਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਞਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੲ ਏਨੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਰੋਣੋ ਨੀ ਹੱਟਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਵਾਪਿਸ ਨੀ ਆ ਹੋਣਾਂ

Create Wallpaper for this quote

Recent Punjabi Searches