Are you looking for best Punjabi Wisdom Quotes quotes? We have 618+ quotes about Punjabi Wisdom Quotes for you. Feel free to download, share, comment and discuss every quotes, wallpaper you like.Check all wallpapers in Punjabi Wisdom Quotes category.

Sort by

Oldest Status 1 - 50 of 618 Total

ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ !!

ਰੱਬ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਂ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ..

"ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ" ਤੇ "ਸੱਚੇ ਦਿਲ"..
ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ..

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੱਲਦੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ,
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲ ‘ਚ “ਰੁੱਲ” ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ‘ਚ “ਖੁੱਲ” ਜਾਂਦੀਆਂ ।

ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ..!

ਅਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ॥

ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਨੋ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ॥

ਇਕੋ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ..ਉਪਰ ਸੱਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ..!

ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਨੋ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ..!!

ਝੂਠ ਬੇਵਜਿਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Unique ਹੋ, ਜਿਵੇ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ..!!

ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ..!!

ਕਦਰ ਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ…
ਕੱਦ ਵਿਚ ਤਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ..

ਕਹਿੰਦੀ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ” ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਕਰ” ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਵੇਂਗੀ ” ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ “..!!

ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਈਏ ਨਾ
ਉਮਰ, ਵਕਤ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ..

ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਾ ਘਮੰਡ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਪੱਬ ਬੋਚ ਕੇ ਟਿਕਾਵੀਂ ❤ਦਿਲਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਕੱਚ ਲੱਗਦਾ….
ਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ.. !!

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਉੰਝ ਦਿਸਦੇ ਸਭ ਸਾਊ ਨੇ,
ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਬੱਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕੀ ਸਭ ਵਿਕਾਊ ਨੇ..!!

ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ,
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਲੈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰ..!!

ਬੱਸ ਇਕੋ ਆ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਪਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ..!!

ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਦੀਆਂ ਨੇ..!!

ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ..!!

ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ..
ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਣੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਈ..!!

ਵੇ ਸਾਡੇ 👉 ਲਾਈਟ mood ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਜੋਰੀ 👎 ਸਮਜੇ..😏 BuT 👈 ਫਲ 🍒 ਲਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ☑️ ਸਦਾ ਨੀਵੇ ਰੁੱਖ ਤੇ..🌳

ਜਿੱਥੋ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ.. ਉਹ ਉਚਾਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ..!!

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜ ਆਉਂਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ।

ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਬਚੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ..||

ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ਹਾਣੀਂਉ...📝 ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ❤️ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਲ ਰੱਖਦਾ..!!

ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਓ ਡੋਲ਼ਦਾਂ..🙏 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦਾਂ..🙏

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ...!!
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਖੋਰੀ ਵਕ਼ਤ ਪਵੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ...!!

ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ..🙂 ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ..🙂 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ..😓

ਪੁਰਾਣੀਆਂ 🎑 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ.. ਹੱਥਾਂ ✋ ਦੀਅਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ✍️ ਨੂੰ.. ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ..🙏

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਲ ਦੋ ਪੱਲ..☝️ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ..🙏 ਅੱਜ ਆਉਣੀ ਕੀ ਕੱਲ..✍️

ਜਦੋ ਘਰ ਦੀ ਬੇਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਖੜ ਕੇ ਿਦਸਣ ਲੱਗੇ..😯 ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਓਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ..🙏

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀ ਤੱਕੀਦਾ......☝️ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 🙏 ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖੀਦਾ...🙂

ਮੰਜਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਵਾੲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ..😊
ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀਂ ਛੇੜਦੇ..🙏

ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ..👵🏼 👈🏼 ਵਰਨਾ ਆਪਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜਨਬੀ ਬਣਕੇ..👉🏾 🚶🏽‍

ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ 👨🏽 ਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥਕਦਾ ਹੈ..🙇 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ 💔 ਫਰੇਬ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ..🙇

ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸੀਬ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ...

ਕਿਸਮਤ ਖਾਲੀ ਵਰਕੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ... ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦੀ ਆ!!!

ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ!!!

ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!!!

ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !!!

ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ !!!

ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੋ .. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.. ਪਰ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

ਚੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.. ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ !!!

ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >

Wisdom Quotes related to life for better understanding of life.