ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ WALLPAPERS ਅਤੇ MESSAGE SEARCH ਕਰੋ..

 
 
1 - 16 of 16 Total
ContentWallpapers
1. ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਾਦਤ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆੳਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
2. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਾਦਤ ਬਣਾਓ।
3. ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
4. 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ੳੁਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ।
5. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
6. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
7. ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।
8. ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।
9. ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ।
10. ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਓ।
11. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।
12. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13. ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
14. ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਖੋ।
16. ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
17. ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
18. ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ।
19. ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ।
20. ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।


Create Wallpaper for this quote
Punjabi Long messages and Punjabi Stories wallpaper
ਮਾਂ ਘਾਬਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਜਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਡੇਲੇ ਪੁੱਠੇ ਧੋਣ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ.
ਪੁੱਤ ਟੈਨਸਨ ਨਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਮਾਂ ਮਰਜੋ ਕੰਜਰੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਰੋਹ ਕੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਡੇਲ ਨੇ.!!

Create Wallpaper for this quote
ਮਾਂ ਘਾਬਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਜਾ
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਡੇਲੇ ਪੁੱਠੇ ਧੋਣ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ
ਪੁੱਤ :- ਟੈਨਸਨ ਨਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਉਹ #ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ...
ਮਾਂ :- ਮਰਜੋ ਕੰਜਰੋ !
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੜੇਲ ਨੇ


Create Wallpaper for this quote
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਤਾ_ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ
ਮਾਤਾ_ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ

Create Wallpaper for this quote
ਉਨ੍ਹਾ ਚੀਜਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ..
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ …
ਕਿਊਂਕਿ ਓਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ

Create Wallpaper for this quote
Gall pate di  wallpaper
ਉਨ੍ਹਾ ਚੀਜਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ.. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ …
ਕਿਊਂਕਿ ਓਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ

Create Wallpaper for this quote
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ,
ਉਹ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ.

Create Wallpaper for this quote
ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  wallpaper
ਕਦੇ ਵੀ ਓਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ...
ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਹੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ..

Create Wallpaper for this quote
ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ wallpaper
Gall pate di  wallpaper
ਮਾਂ ਘਾਬਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਜਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਡੇਲੇ ਪੁੱਠੇ ਧੋਣ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁੱਤ :- ਟੈਨਸਨ ਨਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਉਹ #ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ... ਮਾਂ :- ਮਰਜੋ ਕੰਜਰੋ ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਡੇਲ ਨੇ

Create Wallpaper for this quote
ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਵਤਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਮੇਰਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਏ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮੇਰਾ!

Create Wallpaper for this quote
ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ,
ਵਤਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਮੇਰਾ,
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਏ ਕਰਾਉਣੀ,
ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮੇਰਾ।

Create Wallpaper for this quote
ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ  wallpaper
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ।

Create Wallpaper for this quote
Punjabi  ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  wallpaper
Punjabi  ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  wallpaper
Punjabi Wisdom Quotes wallpaper
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ I"...

Create Wallpaper for this quote
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ
, ਓਨੀਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ..

Create Wallpaper for this quote
ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੀ ਨਾ ਕਡਿਉ ਨਈਂ.. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੇ ਕੰਜਰ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੇੜੀ ਲਾ ਗਿਆ.. 🚲

Create Wallpaper for this quote
ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮਿਅਤ ਦਵੋ..🙏

Create Wallpaper for this quote

Recent Punjabi Searchesਮੱਥਣ    ਮੋੜਦੈਂ    ਮਿਲੁ    ‪ਯਾਦ‬    ਵਿਗਿਆਨਿਕ    ਤਾਰੀਫਾ   

ਪਟਰਮ    ਸਪਿਾਹੀ-    ਸਕੀ।    ਵਟਾਈ    ਸੁਰਖੀਆਂ    ਜਲੀਆ   

ਦਓੁ😄✔    ਅਣਖ਼ਾਂ    ⚘ਰੱਖ    ਕਹਿਦੀਏ    ਸੁਰਗਾਂ-ਨਰਕਾਂ    ਬੇ੫ਨਾਹ   

ਹੁਨਰ।    ਬੇਟਾ-----ਨਹੀਂ    ਸੁੱਕਿਅਾ    ਸੁਣਾਏ    ਗੁਫ਼ਾ    ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ   

ਡੋਬ ਕੇ    🙌ਮੈ    -----ਸ਼ੁਰੂ    💓ਸੋਹਣੇ    ਫ਼ਾਇਦਾ    👎ਕਦੇ   

ਸੁਲਤਾਨ    ਘੜੀ⌚    ਹਾਥ    ਅਸ਼ੀ    ਵੱਟਦੀ    ਅਸਟਾਮ   

ਨਹਿੳਂ    ਵਿਦਵਾਨਾਂ    ਪੋਚਾ    …ਮੈਂ    ਲੈ।    ਰਿਸ਼ਤਿਆ   

ਚੱਖਿਅਾ    ਮੱੜੀ    ਬੂੰਦਾਂ    ਦਾ🙏    ਤਰਾਸ਼ਣ    ਲੁਕਦੇ   

ਲੁਕਣਮੀਚੀ    ਪਟੇਲ    ਪਈਦਾ    ਨੱਬੇ    ਲਈਏ।।    “ਸੱਚੀ”   

ਤਿਨ    ਓੱਥੇ☝    ਮਾਮਾ।”    ਪੁਛਿਅਾਂ    ਸ਼ੋਅ    ਸੰਬੰਧੀਆ   

ਲੰਗਦਾ    ਬਣਾੲਿਅਾ    ਜਾਂਦਾ।”    ਜ਼ੋ    ਫੌਨ    ਸਗੇ   

ਫਿਰਦਾ।    ਲਾਈਨਰ    ਅਵਸਰ    ਚੱਲਾਂ    ਪਿਤਾ----    ਪਿਤਾ-----ਮਜਾਕ   

😜😍😘    ਖੁਲੀ    ਭੋਲੀ    ਸਦਮੇ    ਖਾਮੋਸ਼ੀਆ    ਦੁਸ਼ਮਣੀ   

ਕੰਮਵਾਲੀ    ਦਿੰਦੈ    ਟੋਲਦੀ    ਥੈਲਾ।”    ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ    Chack👀   

ਥੱਕਣ    ਕੁਤੇ    ਤੇਗ    ਟੈਲੀਫੂਨ    ਝੁਕਾਉਦੀ    ਟਾਂਕਾ   

ਝੱਲਕਦੀ    ਕੰਬ    ਸਾਂਈਆਂ    ਸ਼ਕਤੀ    ਜਾਨ💓    ਚੁੰਨੂ   

ਚਿੜੀ।”    ।🙏🏻    ਚਮਚਾਗਿਰੀ    ਜਿੰਦਰੇ    ਅੜਨਾ    ਜਿਯੇ   

ਜਾਣਾ!!!    ਜਾਣਾ!!!!!    ਹੈ…🤔    ਚੱਕਵੀ    ਪਰਿਵਰਤਨ    ਗੂੰਗੇ   

ਫ਼ਰਾਰ    ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ    ਹੋਏਆ    ਗਰਜੇ    ਖੳੁਰੇ    😊ਨਾ   

ਪੁੱਜੇ    ਲਊਗੀ    ਕਰਵੌਣ    ਸਦਰ    ਕਰਲਾਂਗੇ।    ਸ਼ਾਪਿੰਗ   

ਸ਼ਕੰਜਵੀ    ਵੈਜ    ਆ😛😛    ਚਾਉਂਦਾ    ਵਰਦਾਨ    ਲੱਸੀ   

ਲੈਣ…    ਆਉਂਗਾ    ਆਇਆ।    ਰਾਹੀਆਂ    ਚਾਂਬਲੀਆਂ    'ਕਿਉਂ   

ਯਾਮੇ    😎ਲੜੀਏ    (ਚਿੜਾਉਂਦੇ    ਹੱਟ    ਰੱਸਗੁੱਲੇ    ਰੂਹ-ਅਫਜਾ   

ਮੁੰਡਾ:-    ਮੁਰਗੀ    ਮੁਰਗੀ-    ਮੁਨਸ਼ੀ    ਭੁਗਤਦਿਆਂ    ਰੁੜੀਆਂ   

ਕਿੰਨਿਆ    ਬੇੇੇਟੀ    ਬੇੇੇਟਾ    ਬੇਇਜਤੀ    ਬਾਆਦ    ਬਨਾੲੀ   

ਬਦਬੂ    ਫੂਟੋ    ਮੂੱਛ    ਪਰੀਖਣ    ਨੂੰ:–    😜😜😜‼   

💝💕💋    “ਹੁਣ    ਟੋਕਰੀ    👉ਪਿੱਛੇ    👈ਪਿੱਛੇ    —ਸ਼ਰਮਾਕੇ।   

–ਕਮਲੀਏ    ੳਨੀ    ਚਲਤੀ    ਚਮਕੀ    ਘੜਾ    ਗੱਧਾ   

ਗੰਢੀ    ਗ੍ਰਿਹ    ਗੁਰਨਾਮ    ਗੁਣਕਾਰੀ    ਕੂਲਰ    ਕੁੱਕੜੀ   

ਕੁੜੇ______    ਕੁੜੀ:-    ਕੀੜੀ—A    ਭੰਗੇੜੇ    ਵਰਮਾ    ਫੁੱਕਰੀ   

ਫਲ🍎    ਨਿਕੰਮਾ    ਨਿਅਾਣ    ਹਾੲੇ    ਨਾਨ    ਦੱਮ   

ਸੇਹਤ    ਸਿਧਾ    ਸਿਅਾਣੇ    ਸਾਲੀਏ    ਡਾਕਖਾਨੇ    ਡਰੰਮ   

ਟੰਨਨਨਨਨਨ    ਖੋਲਦੇ    ਜੁਦਾਈਆਂ    ਕੂੱਝ    ਤਾਹਨਿਆ    ਕਾਂਟੇ   

ਮਿਲਾਇਆ    ਆਹਾ    ਆਪਣੀ_ਆਪਣੀ    ਆਉਣਾ।    ਆਉਂਦੈ    ਆਈਡੀਆ   

ਮਾਨੀ    ਅੰਗਰੇਜਾਂ    ਮਟੱਕਾ    ਅਜਾਦ    ਪੁੱਛੀਏ    ਪੱਠੇ   

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ    ਪੁਣੇ    ਪਾਜੇ    ਪਾਗ਼ਲਾ    ਪਾਗਲਖਾਨੇ    ਰੌਣਕੀ   

ਦਾ!!!    ਦਰ-ਦਰ    ਦਮਾਦ    ਦਫਨਾ    ਥਾਣਾ    ਤੱਕ-ਤੱਕ   

ਤੋਲੀ    ਤਿਹਾਇਆ    ਮੀਨੂੰ    ਤਿੰਨੋ    ਜਾਨਲੇਵਾ    ਜਮਾਨਤ   

ਜਨਵਰੀ    ਜਦੋਂਵਕਤ    ਛੇੜਣ    ਚੱਟਨੀ    ਚੁਭੇ    ਚੁਡੇਲ   

ਅਾਯਾ    ਲੈਦੀਅਾਂ    ਕਹੋ:-    ਕਲ਼ੇਜੇ    ਇਸ਼ਾਰਾ    “ਨਸੀਬ”   

ਅਗਰੇਜ    ਗਿਆ_    ਗਰਮੀਆਂ    ਗਜਨੀ    ਖਿਸਕ    ਖਰੀਦ-ਦਾਰ   

ਰੱਖਦਾ'    ਯਾਰ‬    ☝ਅਸੂਲ    😕ਇੰਨਾ    ਘੂਰਦੇ    ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ   

ਲੀਕਾਰਾਂ    ਵਾਸ਼    ਕੀਤਾ।    ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ    ਮੇਰਾ ਵੀਜਾ    ਪਾਉਂਣ   

ਖੀਰੇ    ਭਿੰਡੀਆਂ    ਦੁਨਿਅਾ    ਹੂੰਜਾਂ    ਕਰਮਾਂ☝    ਨਿਬਾਵੀ   

ਬੇਠੈ    ਪਿਆਰ😘    ਬਰਕਤਾਂ    ਖੰਗਦਾ    *ਤੋਂ*    ਤਾਣਿਆਂ   

👦ਹੋਲੀ    ਡਿੰਚਕ    ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ    ਟੱਬਰਾਂ    ਪਾਉਂਡ    ਲਗਾਵਾ   

ਲੜੀਆਂ    ਜਾਗ👉    ਬਲੀ    ਤਾਂ👨ਮੈਂ    ਜਾਂਦਾ।।।    ਸਹਿੰਦੇ🤔   

ਰਵੈਯੇ    🙂ਬਿੱਲੋ    ਅਪੁਨ    ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ    ਸਪੈਸ਼ਲ    ਰਡਾਰ   

ਪਾਲਣਾ    ਦਰਾਰਾਂ    ਜਾਂਦੇ।।    ਵਿਸ਼ਵ    ਬਾਲਾ    ਵੱਸੇ   

ਸ਼ਰਮਾ    ਆਸ-ਪਾਸ    विजयदशमी    ਹੁਸਿਆਰ    ਢੱਕੇ    ਪਰਦੇਸੀਓ   

ਟੱਲਦਾ    🌞🌹🙏    ਫ੍ਰੈਂਡ    ਝਾਕਣ    ਪਾਤੇ    ਗੌਰੇ🙎   

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ    ਥੱਕਦਾ    ਡਾਕਟਰ-    ਸਹੇਲੀਅਾ    ਗੇੜ    ਜੁਝਾਰ   

ਲੁੱਟੋ    ਮੁਨਾਸਿਬ    ਬਣਾੲਿਅi    ਬੁਝਾਉਣ    ਗਿਅਾ🙌    ਮੁੰਡਿਆ…💁🏼   

ਉਲ਼ਝੇ    ਗਧੀ    ਹੈਂਗ    ਹੈਪੀ ਦੁਸਹਿਰਾ    ਪੁੱਤ📀    ਲਾਰਿਅਾ   

ਪਰਾਈ    ਟੁੱਟਣੇ    ਸੁਭਾਹ😠    ਮੁੱਧੇ    ਕਿਂਉ    ਬੂਥੇ   

ਵਾਗੂੰਂ    ਮੁਬਾਰਕ।    😂😂👻👻😜😜    ਹੰਝੂਆਂ‬    ਪਰਛਾਂਵੇਂ    ਬਰਸਾਤਾਂ   

ਪਾਰਟੀ    ਢੱਲਦਾ    ਮਜ਼ਾਜਾਂ    ਸਹੇਲਿਆ    ਰਾਵਣ    ੳੁੱਤੋਂ   

ਟਕੇ    ਜਿੰਮ    ਨਲੀ    ਸਾਂਦ    ਦੁਸਹਿਰੇ    ✔ਠੀਕ   

ਚੋਖਾ    ਉੁੱਥੇ    ਬਜਰੰਗ    ਰਮੋਟ    ਨਗਰੀ    ਸਾਹਿਬਾ   

ਪੋਜ    ਸੀ😿    ਚਲੁਗੀ    ਨਹਾੳੁਣ    ਸਪੱਸ਼ਟ    ਦੁਸਹਿਰਾ   

ਆ😜😜    ਅੰਤਰ    ਨਦੀਆਂ    ਚੁੰਮੇਂਗੀ    ਪੱਗਾਂ    ਟਾਇਰਾਂ   

ਟਾਇਟ    ਲੂਕ    ਮੁਨਾਰੇ    ਜੋਖਮਾ    ਫੜੀਏ    ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ   

ਸੁਟੀਏ    ਕੱਲਾਂ    ਵਧਾਓ    ਵਿਗਾੜੀ    👉🏻ਜੇ    ਸ਼ੁੱਧ   

ਖੇਡਦਾਂ    ਭੇੜਦਾ    ਮੁਕੱਦਮੇ    ਮਰਜਾਨਿਆ    ਕਰਵਾਉ    ਫਿਰਦੀਆਂ।   

ਅੇਂਵੈ    ਲਾਓੁਣ    ਲੁੰਕ    ਪਿਅਾਰ…    ਲਿਆਏ    ਸਾਇਰੀ   

ਦਿਮਾਗ਼    ਰੂਮ    ਥੁੜ    ਭਾੳੁਂਂਦੇ    ਪੰਸਦ    👨ਲੱਗਦੇ   

ਗੁਆਂਢੀਆਂ    ਗ਼ਜ਼ਬ    ਉਸਤੋ    ਮਰਕੇ    ਮਰਿਅਾ    ਬਣਗੀ   

ਲੜਾੲੀ    ਇਕਲੌਤੇ    ਕੈਰੀਅਰ    ਹਲ਼ਕਾ    ਡੋਲੂ    👆**ਜਦੋਂ   

ਕਿਲੇ    ਕੰਮਾ    ਪਰਖਿਆ ਬਹੁਤ    ਵੇਖਲਾ    ਨੀ😜😜😜    ਯਾਰੀ👫💑   

ਦਿਲਾਂ💔💘    😔ਜਾਂਦੇ    ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ    ਡਾਢੇ    ਛੱਬੀ    Bestfriend   

*Prince*👨🏻‍🎨ਦੀ    ‎ਸੰਧੂ‬    ਸੁਹਾਰੇ    ਬੇਵਕੂਫ਼    ਚੋਰਾਹੇ    ਕਰਵਾਉਂਣ   

ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ    ਹੋਸਲਿਆ    ਜਦੋੰ    ਸੌਂਣ    ਪਾਇਆ🙏    ਫਿਰਿੲੇ   

ਗਿਆ……!!!!    ਨਹੀਂ॥    ਵਿਖਾਇਆ    ਸ਼ਗਨਾ    “ਨਕਾਬ”    ਰੋਕੀ   

👆**ਚੱਲੀ    ਖਾਤਮਾ    ਹਰਿਆਲੀ    ਸੱਭਿਆਚਾਰ    ਰੀਤਾਂ    ਸਿਨ   

ਰਸਮਾਂ    ਫਕੀਰਾ    ਬਜਾਰਾਂ    ਫੜਾਉਂਦੇ    ਪੰਜਾਬੀਅਤ    ਦੋਂਸਤੀ   

ਗੱਪਾਂ    ਖਿੜੀਆਂ    ਦਰਦਾ    ਵਰਗਿਅਾਂ    ਬੁਝਾਉਂਦਾ    …ੲਿਸੇ   

👳ਕੁੜੀਓ    ਚਲਾੳੁਣਾ    ਬੇਵ੍ਫ਼ਾਈ    ਜਿੰਨੈ    ਬੇਵਸ    ਪੁਗਾਇਆ   

ਫ਼ਾੲੀਲ    ਯਾਦਾਸਤ    ਗਿਓਂ    ਵਗੀਆ    ਸੁਨਹਿਰਾ    ਰਿਸ   

ਗ੍ਰਾਹਕ    ਚਾਰਦੀ    ਜਿਉਣੇ    ਮਰੇ••    ਜੋਰਿ    ੳੁੱਠ   

ਗੂੰਗਾ    ਕਰਦੇ।।    ਖੜੀਏ    ਡਿਪੇਂਡ    ਪੋਜ਼    ਸੋਹਰੇ   

ਦੋਹੀਂ    👉ਇੰਝ    ਬੰਦਿਆ…    ਕਸਮਾ    👾ਨੁਕਤੇ    ਗੂੰਗੇ😷   

ਦਾਰੀ    yaaranਨੂੰ    ਚੁਰਾਂ    ।।।।।।    *ਬਿਮਾਰੀ    ਹੁੰਦਾ😍   

ਬੈਠਾਂਗੇ    ਗਲਾਵਾਂ    ਸੱਝਣਾਂ    ਛੱਡਤੀ    ❤ਤੇ    ਪੀ੍ਤਿ   

ਹੋਣਾ…!    ਲੁਟਾ    ❤️️    ਹੇੋਇਆ।    ਲੈਪਟਾਪ    ਦਿਯੇ   

🌍Google    ਕੱਠੀਆ    ਲੀਰਾਂ    ‪‎Minister‬    ਦੀ…    ‪‎ਗੁਲਾਮੀ   

ਕੌਲੋਂ    ਰਹਿੰਦਾ।    ਤੇਰਾ☺ਬੁੱਲਾ    ਛੌਟੀ    ਚਾਹਾਂਗੇ    ਦੱਸਿਏ   

ਪਾੲੀੲੇ    ਦੂਰਿਆਂ    ਗਿਓ    ਗਵਾਓ    ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ-    ਬੋਡੀਗਾਰਡ   

ਸਾਲਿੳੁ    ਚਾਹੁਣੇ    ਵੀ👫    💞ਸਾਡੇ    ਬੁੱਕਦੇ    ਖੁਦਕਸ਼ੀ   

ਵਧਾਵਾਂ    ਪਕਾਈ    ਮਿਲਨ    ਪਾਉਨੀਂ    ਵੈਸਾ    ਗੇ☆☆   

ਵਾਦਿਆ    ਮਨਜ਼ੂਰ    ਭਾਉਂਦਾ    ਖੁਆਬਾ    ਭੂੰਜੇ    ਸਹਿੰਦਾ   

ੳਡੀਕ    ਤੋੜੀਦਾ👍    ‘‘ਓਏ    ਠੇਡੇ    ਕਮੀਨਾ    ਅਰਜ਼   

ਯੈਕਣੇਂ    ਪੰਜ਼ਾਮਾ    🦁ਬੱਬੁੂ    ਤੋਪਾ    ਬਸ-ਏਨੀ    ਉੱਤੋ-ਉੱਤੋ   

••ਕਾਹਦਾ    ਮੈਂ🙏ਰੱਬ    ਮੁਕਾ    ਟਹੌਰ👌    ਸਾਹੋਂ    ਬੂਲੇ   

ਤਰੀਕਿਆਂ    ਕਿਹਾ-    ਨਿਭਾਵੀ    ਪੁੱਤ ਦਾ    ਸ਼ੈਣੀ    ਮਿੱਲ   

ਮੰਦਰ-ਮਸੀਤੀਂ    ਅਦਾਵਾ    ਚੁਣਨਾ    ਨੇ✍    ਦੱਸੋਂ    ਮਾਪੂ   

ਖੁੰਡੀਆਂ    ਨੀਅਤਾਂ    ਬੋਤਲਾ    ਮੁਕਦੀ…    ਨਹਾਈ    *ਬੰਦੇ   

ਪਾਵਾ    ਲੂਟਦੇ    ਮਰਦੀਅਾਂ    ਮੇੰਮਾਂ👧👩    ਸਨਾਉਂਦਾ    ਖ਼ਬਰੇ   

ਚਿੱਤਰ    ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ    ਆਮਦਨ    ਖ਼ੂਨ    ਬੜਕਾ    💁ਤੂੰ   

ਮਹਿਕੇਦਾ    ਟੋਭੇ    ਮਹਿਫ਼ਲਾ    ਬਖਸ਼ੀ'    “ਜਦੋਂ    ਵਿਛਾ   

ਬਦਲ😊    ਅਹੰਕਾਰ    👈🏻ਮੈਂ    ਮਿਲੋਣੀ    ਪਾੳੂਦੇ    ੲਿਸਨਾਨ   

ਹਾਰਦੀ    ਗੱਡੇ    ਮਿੱਤਰਾਂ👱🏻    ਕਪੱਤ    ਤੀਜੇ    ਫਕੀਰਾਂ   

ਕਲੋਜ਼    ਜ਼ਮੀਨਾਂ    ਪੇਹਰਾਵੇ    ਅਵਰ    ਕਹਿੰਦੀ👰🏻    ਨਾਲ…   

ਕਲਿਆਂ    ਅੜੀਓ    ਉਡਾਤੀ    ਮਹਿੰਗੀਅa    ਪਾਠੀ    ਪਿਆਰ❤   

ਛਡੀ    ਚਾਹਿਅਾ    👆••ਨੀ🙎    🆒🆒ਸਿਅਾਲ__••    ਨਿਕਲਈਏ    ਮਨਾਵੋ   

ਟੌਪ    💓ਤੋਂ*    ਗੱਪੀ    ਬੋਲਣੇ    ਯੁਸ    ਚੱਕਵਾਂ   

ਵਜ੍ਹਾ😿    ਗਿਆ…।    ਟਾਇਲੇਟ    ਸੇਵਾਦਾਰ    ੳੁੱਚਿਅਾਂ    ਸ਼ਕਾਇਤ   

ਫਰੋਲੀ    ਸੋਕੀ    ਡਾਡੇ    ਦੇਖਲੀ    ਕਾਫਿਰ    ਅੰਜਾਮ   

ਚੱਲਦਾ⛄    ਮੈਂ-    ਠੇਢੇ    👉ਦੁੱਖ    ਡੋਲਿਆ    ਕਡਿਉ   

ਕੇਹਨ    ਖੁਦਾਈ    ✍ਹਰ    ਹੈ।😙    �ਰਹੇ    ਜੱਗ👀ਵੇਖਾਂ   

ਇੱਤਬਾਰ    ਜਦੋ❤ਦਿਲ    ਸਫ਼ਲਤਾਂ    ਮੀਚ    ਸੈਲਫੀਅਾਂ    ਭਰਨੀਆਂ   

ਆਪਾਂ।    ਸਾਰੇਆ    ਮਾਰੋਂਗੇ    ਸੜਕੇ    ਭੁੱਖਿਆ    ਗਾਨਾ   

ਮੋੜਾਂ💕    ਬ਼ਾਰ    ਰਿਸਕ    ਆਉਦੀਆਂ    ਮਿਣੀਆਂ    ਹੋਂਸਲਿਆਂ   

ਗੁਰੂਦੁਅਾਂਰੇ    ਵਿਹਲੀ    ਜੁਬਾਨਾਂ    ਕੱਡਣੇ    ਸਵਾਰਥ    ਮੂਰੇ   

ਨੋਜਵਾਨਾ    ਜੋੜਨ    ਟਿਕਾਉਂਣੀ    ਨੂੰ।।    ਨਿਤਾਰ    ਉੱਚਿਆ   

😭ਰੋਂਦੀ    ਹੈ।🙏🏻🙏🏻    ਬਚਾਉਣਾ    ਸਿੱਪ    ਬੁਰੀ…    Relationship   

ਬੱਲੀਏ।।।😘😘😘    💢ਨਹੀਂ    ਕਾਰਵਾੲੀ    ਨਾਇ    ਕਟਾਂ    ਮੇਰਾ💔ਦਿਲ   

ਪੀਰਾਂ    ਬੰੰਦੇ    ਦੋਵਾ    ਹਾਜ਼ਿਰ    ਅੳੁਣ    ਗੌਰੀਅਾਂ😉😉_   

ਵਿਚਾਰ:    ਵਾਕਫ਼    😂ਹੀ    ਤਾਡੇ    👱ਇੱਕ    ਦੂੰਗਾ   

੫ਾਵੇ    ਧੋਵੇਂਗੀ    'ਵਾਰਿਸ    ਧਾਰਿਆ    ਸਿੱਖਦਾਂ    ਰੇਸ਼ਮੀ   

ਬੈਠਣਾ    ਪੋਚਵੀਂਆ    ਤੇਰੀ_ਨੱਖਰੋ_BEAUTY_ਬੜੀ_KILL_ਨੀ    ਵਾਲੀਏ😎    ਹੁੱਬ    ਵੀ👍ਲੋਕ👋ਬਣ   

ਜਾਈੲੇ    ਰਾਜੂ    ਦੁਪੱਟੇ    ਦਾ😖    ਥਕਾਨਾਂ    ਓੁਹਨੁੰ   

ਮੋਡੇ    ਆਗੇ    ਤਕਰਾਰ    ਡਰਾਮੇ    ਸਰੀਫ਼    ਅਾਰੇ   

ਕੱਜਲ਼    ਜਾਲਣਗੇ    ਸ਼ੌਕੀਂ    ਲਾਦੇਨ    ਵੰਡਵਾ    ‪Control‬   

ਸੰਭਾਂਲ    ਅਜ਼ਮਾਉਦੀ    ਖਿਡੋਣਾ    ਗੱਪੇ    ਖਵਾੲਿਸ਼ਾਂ    ਪਹੁੰਚਦੇ   

ਹਕੀਕੀ    ਤੰਬੂ    ਕਾਲਾਂ    ਗੱਭਰੂ👬    ਵੈਲੀਪੁਣਾ    ਕਿਸਦਾ   

ਬਜਾਉਂਦਾ    🤡🤡ਵਾਲਾ    💍ਤੇ    ਪਾੳੁਣੀ    ਸਿੱਧੀਆਂ    ਉਹਤਾ   

♥ਯਾਦ    ਕਤਲੇਆਮ    ਮਿੱਤਰੋਂ    ਜਤਉਂਦੇ    ਸੁੱਟਿਆ    ਸਤਰੰਜ਼   

‘‘ਸਬਜ਼ੀ    ਬੀਅਰ    💔ਤੋੜਨ    @ਬੁਲੇਟ    ਲਾਇਆ…    ਵਿਆਹੇ   

ਘੁਲ    ਵੱਢਣ    ਨਾਸਤਕਾੰ    ਕਾਰਾ    ਥੱਕੇ    ਖਾਦੀ   

ਛਡਾੳੁਣ    ਸਿਂਪਲ    ☞ਸਦਾ    ਦਿੱਤੀਆ    ਮੰਗੇਗਾ    ਕੈਰਟ   

ਜਦ-ਜਦ    ਲੱਲੇ    ਛੜਿਆਂ    ਵੱਜੂ    ਰੌਣਾਂ    👳‍♀   

ਬਲੀਏ    ਅਾਊਣ    ਦਰਿਅਾਵਾਂ    •••    ਸਾਉ    ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ   

ਪਵਾੲੀ    ਦੱਸਜਾ    “ਦੀਆ    👨ਤੇਰੇ    ਪੁਛਾ    ਜੰਮਦਾll   

ਕਰਲੂੰ    ਚੜ੍ਹਿਅਾ    💥ਤਾਂ    ਥਾਂ💑    ਨਾਟਕ    ਤਰਫੇ   

ਜਾਗਕੇ    ਨਹਾੲੀ    ਪਏਂ…    ਚਲਾਈ    ਚਾਂਬਾਲੀਆਂ    ਮੁੜ-ਮੁੜ   

ਆੳੁਣਗੀਆਂ    ਜਰੀਏ    ਵਰਹੇ    ਪੁੱਟੀਏ    ‪If_You_Can‬    ਚਵਾਨੀ   

ਗੁਰਦਾਸ    ਰੰਗ*    👩ਬੀਬਾ    ਲਾਵੇ    ਦਰਜ਼ਾ    🙏🙏🏻   

ਚੜ੍ਹਾ    ਬਾਣਿਆ    ਸੋਹਾਂ    ਵੇਖਦੇ    ਸ਼ਰੀਫਾ    ਖੋਲਦਾ   

ਲਾਲਿਆ    ਸੋਣਾ    ਸ਼ੱਲੀ    ਕਾਲਜ਼    ਡੈਂਡ    ਭਰੋਸ਼ਾ   

ਛੁਰੀ    ਸੱਤੇ    😞😞।।    ਬੈਂਗਣ    ਨਜ਼ਰੋਂ    ਡਾਰੀਆਂ✈✈✈   

ਪੜ੍ਹਿਆਂ    ਰਖਵਾਲੀ    ਦੱਸੂ    ਮਰਲਾ    ਵੈਦ    ਵੱਗਣਾ   

ਬੁਰਾੲੀਂਆਂ    ਪੀਂਦੀ    ਕਿਂੳੁ    ਖੌਣਾ    ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ    ਆ😄😃   

ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ    ਬੰਦਿਸ਼    ਚੱਕਿਆ    ਨੀਤੀਆਂ    ਮੁਸਕਰਾਨ    ਵਿਛਾਏਗੀ   

ਪੇਚਕਸ    ਰੁਤਬੇ    ਜੁਤੀ    ਜ਼ਮੀਰਾਂ    ਬੁੱਜਦੀ    ਅਸਥਾਈ   

ਫੀਡ    ਚਿੱਬ    ਪਾੲੀ    ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ    ਪੱਪੂ-    🌹ਹੋ   

ਵਾਅ    ‪Fan‬    💥ਪਾੜਦੇ    ਹੋਇਆ'    ਕਿੰਗ    ਮਿਤਰਾ   

ਅੱਖੀਆਂ👀    😘ਜਦੋ    ਕਿੱਕਰਾ    ਕਿਰਸਾਣ    ਅਸਟਾਂਮ    ਸੀਅ   

ਪਛਾਣਦੇ    ਫਰਸ਼    ਬਾਜੋ    ਝੁਲਣੇ    ਵਾਟਾ    ਮੇਹਿਸੂਸ   

ਲੋਂਕਾਂ    ਬੁੱਲ੍ਹੇ    🙅🏻ਕਮਲੀੲੇ    ਰਕਾਨੇ👸    ਵਟਾਈਆਂ    ਨੇਟ   

👭Patole    ਲੰਡੂ-ਪੰਜੂ    ★★★★★★★★    ਦਿਖਾਉਂਦੇ    ਕਾਬਲੀਅਤ    😐ਸੁਭਾਅ   

ਹੌਗੀਅਾ    👉ਤੁਣਕਾ    ਜਾਂਦੇ😟।।🙏🙏✍    ਦਾਵੇਦਾਰੀਆਂ    ਬੇਈਮਾਨ✋🏻    ਕਾਰਨਾਮੇ   

ਨਿਭਾਉਣੇ    ਕਾਹਦੀਆਂ    ਤੇਰੇਆਂ    ਵਹੁੱਟੀ    👉🏻ਮਾੜੇ    ਟੁੱਟ🔚   

ਹੁੰਦੇ😨    ਹੂਣ    ਹਿੱਕਾਂ    ਉਲਾਬਾ    ਹਮਰਾਜ਼    ਸੱਜਦੀਆਂ   

ਸੋਣੀਏ    ਰੱਬ🙄    ਮੰਗਵਾਈ    ਮੋਡਿਆਂ    ਮਿੱਲਦਾ    ਮਿੱਡੀਆਂ   

ਲੱਥਣ    ✈ਅੜਨ    ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ    ਲੈਟਰ    ਅਧੂਰਾ-ਅਧੂਰਾ    ਕੱਡਣ   

ਨੱਚੇ    ਨਾਜ਼    ਵੇਟ    ਇਜ਼ਹਾਰ    ਉਦਾਸੀ…ਹਰ    ਮਾੜਾ☕   

ਮਨੀ    ਮਡੀਰ    ਕਰਵਾਊ    ਮਚਦੀ    👐ਜਾ    ਪੰਗ   

ਪੜ੍ਹਦਾ‬    ਮਾਂ ਬੋਲੀ    ਪੁਕਾਰਿਆ    ਪੀਤੀ।    ਪਿੰਡ🏡    🤔ਜਾਂਦੇ   

ਪਾੳੁਗੀ😛😛😛    ਦੇਵੀ🙏Waheguru    ਬਹਿ-ਬਹਿ    ਹੱਡਾ    ਗੁਰੁੂ    ਪਾਊਂਗਾ   

🙏🏻ਆ    ਤੇ।।।    ਤੂੰ👦    ਤਲੀ    ਠੱਗਦਾ    'ਜਿੰਨਾ   

ਜੇਹੜੇ    ਜੁਰਤ    ਜਿਹਰੀ    ਜਾੳੂ    ਜਾਨੋਂ    ਜ਼ਹਾਜ   

ਛੁੱਰੀਆ    *ਸੰਸਾਰ    ਰੱਚ    ਹਾੜ੍ਹ    🔫ਜਿਹੇ    ਤੱਜ   

ਜਵਾੲੀ    😈ਚਲਾਕੀਆ😼    👌ਬੰਦਿਆਂ👥    👉👍ਮੈਨੂੰ    👆••ਕਹਿਦੀ🙋    ਛੂਟੀਆ   

ਗੁੱਸੇਖੋਰੀਆਂ    ✌ਮੈ    ⚔ਕਮ    ਛਾਂਵਾ    ਗੁਲਾਬ⚘    ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ   

☝🏼ਫਿਰਦੀ    ਗਾਉਣਗੀਆਂ    ⏱ਵਕਤ    ਗਸ਼ੀਆਂ    ‪‎ਵੈਰ‬    ‪‎ਪੋਤੇ‬   

‪ਮੋਰ‬-ਸੱਪ    ਖੜਨਗੇ    ‪ਮੁੱਕਦਾ    ‪ਦਾਦੇ‬    ਮੜ੍ਹਦੇ    ਸ਼ਾਮਿਲ   

ਪਾੳੁਣਾ    ਅਾਸ਼ਿਕ    ਲਟਉਂਦੇ    ਟੋਕੀ    😦ਸ਼ਿਕਾਇਤ    ਸੁਖਹ   

ਸ਼ਾਨਾਂ    ਕੱਡੀ    ਕੰਮ✋    ਕ੍ਰੇਡਿਟ    ਕੁੱਤੇਆਂ    ਸਮ੍ਰਿਧੀ   

ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ    ਕਾਲਜੇ‬    ਕਾਤੋ    ਕਾਉੜੀ    ਕਲ਼ੀ    ‘ਕੀ   

ਝੁੰਡ    👧ਅੱਖ👀    ਜੇਸੈ    ਜੱਲਾਏਗੀ    ਕਲ਼ੀ-ਜੋਟਾ    ਕਤੀੜ   

ਇਹੀਓ    ਆਪਨਿਆਂ    ਬਾਦੇ    ਬਾਤ😘    ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ    ਬਲੈਕ   

ਬਥੇੜੇ    ਜਿੳੂਂਦੇ    ✌ਕਹਿੰਦੀ    ਸਵਾਰ_    ਬੜ੍ਹੇ    ਅਮ੍ਰਿਤ   

ਮਾਫ਼ੀ😓    👋👋👋😂😂😂😂    ਕੇਹਾ:    ਚੋਂ🍷ਸਰਾਬ    ਸ਼ਹਿਰ🌃    ਚੁੱਪ🤐   

ਵੱਟਾਂ    ਵੋਟ    ਵੇਖ਼    ਵੇਰੀ    Badhaiyaan    ਵਿਚਲੇ   

-ਵਕਤ    ਵਾਲੇ💪🏼    ਵਾਲੇ╰❦╮___________ਹੱਥਾਨਾਲ    ਵਾਲੀਆ    ਵਾਟਾਂ    ਵਗੀ   

ਪਰੀਆ    ਪਾਉਦੇ    'ਅੱਧੇ    ਪਤਾਲ    ਨੰਬਰੀਂ    ਨੇ;ਤੂੰ   

ਨੇ🚩    ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ    ਧੁਪਾਂ    ਦੀਆਂ…ਦੌਲਤ    ਦਿੱੰਦਾ    ਦਾ🔫🔫   

ਦਾ…ਸਹਿਯੋਗ    ਨੂੰ…    ਜਾਣੈ    ਅਾਖਣਗੇ    ਚੁਲੇ    👊🏻ਤੇਥੋ   

ਚੀਨਾ    👉ਉਨੇ    ਵਾਹੁਟੀ    ਗੋਲੀਆ    ਵਰਦਾ    ੲਿੰਤਜ਼ਾਰ   

ਸਪਲੀ    ਵਜਾਵਾਂਗਾ    ਪੁੱਚੀ    🕺Style    ਬੇਵਜਿਹ    ਹੈਲੋ   

“ਮੌਲਵੀ    ‘ਇਧਰ    ਹਾੜ੍ਹੀ    ਹਸਦਿਆ    ਸਾਮਨੇ    ਸਾਫਾ   

ਸਾਂਬੀਆ    ਜਜਬਾ    ਚਾਂਉਦਾ    ਸਵਾਲੀ    ਨੇ😜    ੫ਿਅਾਰ   

ਲਵੇਂ    ਰੋੜਾ    ਰੇਹ    ਰਾਂਝਣ    ਰਸੀਦ    ਮੁਲਖਾਂ   

ਕੈਮ👌ਨੀ💪    ਮਾਨਣਾ    ਮਾਣਿਆਂ    underwear    ho…!Birthday    ਗਾਂ   

ੳੁਡਾਂਦੇਂ    ਮਰੋੜੀ    ਜ਼ਿਮ    ਗਏਆ    ਮਜਾਰ    ਿਮੱਤਰਾ   

ਹੰਢੇ    ਹੋੲੀੲੇ    ਬੱਲੇਆ    ਬੰਨ੍ਹਦਾ    ਹੈਗਾ…    ਹੇਠੀ   

ਹੂਦਾਂਂ    📣ਦੋ    ਕਲੇਅਾਂ    ਤੇਰੀ🌹    ਮੱਲੀ    ਮੱਲੋ   

ਪਚਾਓਣਾ    ਪਗਾਓਣਾ    ਸਹਿਮ    ਨੱਕੇ    ਸਰਟੇ    ਸਬਦਾਂ   

ਸਜਾੳੁਦੇ    ਸਜਣ    ਨੂੰ):    ਸਕਦਾਂ    ਸ਼ੌਂਕੀ    ਸ਼ੂਗਰ   

ਸ਼ੀਸ਼    ਥਾਮ    ਸ਼ਪਾਰਸ਼ਾ    ਵੱਰੇ    ਤੈਨੁ    ਵੰਗਾਂ   

ਤੇੈਨੁ    ਸ਼ਰੀਰਾਂ    ਬੜੇ🙄🙄😡    ਬੋਰੀਆਂ    ਕਿਤੇਂ    ਬੇਟੇ   

ਸੰਜੀਦਾ    ਰੰਗਣਾ    ਸੰਗਦੀ    ਸੰਗਾਂ    ਬੁਲੀਆ    ਸੌ-ਸੌ   

ਬਿਤਾਇਆ    ਬਿਗਾੜ    ਮੱਖਣਾ    ਫਸਲਾਂ    ਪੱਟਤੇ    ਪੰਜੇਬਾਂ   

ਪੜਵਾਓਨਾ    ਪੜਕੇ    ਟੁਟਦਾ    ਗਾਲ    ਲਿਸ਼ਕਣ    ਅਾਓਣਗੇ   

🏠🚘ਕੁਝ    ਗਰਜਣ    ੲਿੱਕ👆    ਗ‌ਈ    ❕ਕਰਦੀ    ਮੱਤਾ   

ਮੱਚਿਆ    ਜੈਲੇ    ਮੱਖਣੀ    ਜੈਲਾ    ਜੁੰਮੇਵਾਰ    ਮੜੇ   

ਜੁੜਣਾ    ਮੌਲਵੀ    ਮੌਢੇ    ਮੋੜਦਾ    ਜਿੳੁਂਦੀ    ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆ   

ਮੇਤੋਂ    ਜਿਦਗੀ    ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ    ਕਰਾੲੀ    ਮੁਕਾਇਆ    ਸਪੋਟਾਂ   

ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ    ਚੌਕੀਦਾਰ    ਲੱਖੀ    ਲੋਕਾਂ-ਲੋਕਾਂ    ਦਿਮਾਗੀ    ਲੈਨ   

ਦਿਖਾਉਦੀ    ਲੁੱਟੇਗੀ    ਦਿਓਂ    ਲਾੳੁਦੇ    ਲਾਹਿਅਾ    ਜਖਮੀਂ   

ਗੂੜੀ    ਨੇ!!!😘    ਬਾਰੋ    ਜਾਣੀਆ    ਚਾਉਦਾ    ਚਲਾਨ   

ਕੰਮ👉    ਬਦਮਾਸੀ    ਬਦਕਿਸਮਤ    ਗੱਡ-੨    ਗੋਰ    ਗੈਵੀ:   

ਗੈਰੀ    ਗੁੰਨਦੇ    ਗੁੰਜਾਇਸ਼    ਕਿਰਦੀ    ਅੜਜਾਂਗੇ    ਸ਼ੌਕ😆   

ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ    ਗਿਅਰ    ਪਾਸਿਓਂ    ਪਾਪੜ    ਪਲਕੋ    ਖੜਕਿਆ   

ਪਰਮਾਤਮਾਂ    ਖੇਡਦਿਆਂ    ਪਾਪਣੇ    ਅੱਖ'    ਬੇਗਾਨੀ    ਖਿਲਵਾੜ   

ਖਾਹਜੀਏ    ਨਾਤੇ    ਖਾਲਸਿਆਂ    ਨਇਉ    ਕੱਦੋ    ਕੱਟਾ   

ਕੰਬੀ    ਕੰਟਰਾਸਟ    ਦੁਰੂ    ‪ਸਹੇਲੀ‬    ਨਿੱਕ    ਤੁਰੋ   

ਕੁੱਟੁਗੀਂ    ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ    ਤਿੱਲੇਦਾਰ    ਢਲਨੇ    ਕਹਿੰਦੀਅਾ    ਡਾਕਟਰਾਂ   

ਕਹਿਣੋ    ਟੱਲੀ    ਕਹਾੳੁਦੀਅਾ    ਟੱਬਰ    ਕਹਾਓਣਾ    ਕਲੰਡਰ   

ਟੈਗ    ਟੈਂਮ    ਟੈਂਕ    ਟੇਬਲ    ਕਮਲੀ‬    ਬਜਦੇ   

ਸੋਰੀ    ਕਰੇਂਗਾ    ਜਾਗਦੀ    ਜਾਂਵੀਂ    ਜਾਂਦੈ…    ਜਵਾਬਾਂ   

ਜਰਨੈਲ    ਜਰਦੇ    ਜਗਾਉੰਦੇ    ਆਂ•    ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ    ਅੱਲਾ-ਤਾਲਾ   

ਅੱਕੇ    ਚੱਲਿਆ।    ਚੱਢਾ    ਅੜਿੱਕੇ    ਚੰਗ਼ਾ    ਚੰਦਰੀਂ   

ਅਾੳੁਦੀਅਾਂ    ਚੌਲਾਂ    ਅਸ਼ੀ    ਚੋਗਾ    ਚੁਕੀਆਂ    ਕੱਲੇ-   

ਜਨਤ    ਰੰਗਲਾ    ਫਰਾਰੀਆਂ    ਅਖੀਰਲੇ    ਕਰਾਉਣਾ    ਅਕਾਲੀ   

(ਰਾਜੇ    ਕਰਗੀ।।।    ਬਾਰਵੀਂ    ਕਮਾਓਣਾ    ਕਦੀ-ਕਦੀ    ਔਦੋ   

ਓਸਮ    ਚਾਹੀਦਾਂ    ਐਰੀ    ਉੱਠੇਗੀ    ਉੁਹ    ਭੂੰਨ   

ਡਰੇਗਾ    Valentine's    Scholarship    😂😳😏😔🙏    📖ਜੇ    💣💥ਨਹੀਂ   

🌳ਆਉਣਗੇ।    ❌ਮਿਹਨਤ    ੳੁੱਚੇ    ੲਿੰਨਾ    ਫ਼ਰਜ    ਹੱਸਿਅਾ।   

ਹੋਟਲਾ    ਹੇਠੋ    ਹਵੋ    ਸੰਭਾਲਦੇ    ਸੰਗਮਰਮਰ    ਮੂੰਹ😬   

ਸੂਈਆਂ    ਅਵੱਲਾ    ਜਚਦੇ    ਮਾਰਿਆਂ    ਸੀਸ਼ੇ    ਸਿੰਗ   

ਸਾੲੀਂ    ਸਾਤੋ    ਸਾਂਬਿਆ    ਸ਼ਾਮਾਂ    ਸਵੱਲੀ    ਸਵਾਰਥੀ   

ਸਮਝਦਿਆ    ਮੁਹਥਾਜ    ਫੜਦੇ    ਨਾਗ    ਹਾਨਣ    ਦਿਨ-ਰਾਤ   

ਮਿੱਸ    ਥਾਣੇਦਾਰ    ਜੀਊਣੇ    ਵਾਲ਼ੀ    ਦੋਨਾਲ਼ੀ    ਲਾਉਦੀ   

ਨੀਅਤਾ    ਬਣਇਆ    ਫੜਕਣ    ਫੈਲਾਓ    ਫੇਰਿਅਾ    ਫੇਰਾ   

ਦਸਦਾ    ਤੋੜੂ    ਤੇਰੇ_ਹਾਲ_ਚਾਲ    ਘੱਲਿਐ    ਲਾੲੀਅਾਂ    ਗੲੀਅਾਂ   

ਕਿਹਡ਼ੀ    ਮਹੀਨਾ    ਕਿਨੂੰ    ਪਾੳਣਾ    ੳਹਨਾਂ    ਲੱਭਦੀਅਾ   

ਰਫਤਾਰਾਂ    ਕੰਜਰੀ    ਤੇ’    ਪਲੇਟਾਂ    ਫਸਦੇ    ਫਲਾਂ   

ਪੱਕ    ਪੰਨਿਆ    ਪੜ੍ਹਾੲੀ    ਪੁੰਗਰੀਅਾਂ    ਪੁਗਾਉਣ    ਪਾਸਵਰਡ   

ਪਰੋੲੀਅਾਂ    ਪਰੇਮੀੲੇਂ!    ਪਕੜ    ਨੰਗੀ    ਨਹੀਓੋਂ    ਨਜੈਜ   

👎ਫਿਕ    ਲੂਕਾਕੇ    ਬੋਲਣਾਂ    ਅਸਮਾਨ⛅    ਖੁਬ    ਚਲਿਅਾ   

ਭਰਮਾ    ਏਵੇ    ਰੱਸਿਅਾ    ਗੁਆਚੀ    ਰੁੱਖੀਂ    ਖਿੱਲਰਦੀ   

ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ    ਰਹਣਾ    ਜਜ਼ਬੇ    📣ਸਮਝਾਂ    ਕੇਬਲ    ਕਿੱਸਿਆ   

ਅਾਓਣਗੇ।    ਅਪਣੇਪਨ    ੳਮਰ    ਫਾਏਦਾ    ਮਸ਼ੀਨਾਂ    ਤੋਂ*   

♥ਬਸ    ਟੈਟੂ    ਵੱਡੀਏ    ਟੈਂਗ    ਉਡਾਈਦਾ    ਵੇਲਾਂ   

ਤੋੜਿਓ    ਵੇਖ਼ੀਏ    ਵਿੱਚਰਾਜ਼ੀ    ਵਿੱਚਤਕਦੀਰਾਂ    ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ    ਵਖਰੀ   

ਲੜੀਅਾਂ।    ਲੈਜੀ    ਲੁਧਿਆਣਾ    ਅੰਬਾਂ    ਲੁਕਾਠ    ਲੀਖ਼ਿਆ   

ਲਿਫਾੲੀਅਾਂ    ਲਿਖਾਓ    😍ਜਦ    ਜਾਂਣੀ    ਐਵੀ    😝😝😝😝😝   

👉👨‍    ਜਾਚੇ    ਜੀਉਂਦੇ    ਭੱਬੇਆ    ਹਾਂ…    😒ਸਾਹ   

ਸਿਰ🕴    ਮਾਮਲੇ    ਮਸ਼ੂਕੇ    ਦੇ😊    ਮਨਾਇਆ    ਬੜੀਆ   

ਓੁੱਗ    ਓੁਨਾਂ    ਬੇਰੀਅਾਂ    ਬੀਬੀ    ਯਹਿ    ਵਿਚੋਲਣ   

ਸੱਪਨੇ    ਫ਼ੋਨ    ਹੂੰਦੀ    ਜਨਾਜਾ    😉ਨਾਂ    ਟਾਲਦੇ   

ਜ਼ੁਰਮ    ਜਲਾਈਏ    ਛੱਡਣਾਂ    ਚੱਲੀੲੇ।    ਚੜ੍ਹੀਅਾਂ    ਫਿਰਦੀਆਂ   

ਚੁਰਾਉਣ    ਮਿਣਿਆਂ    ਚਿੱਟੀਆ    ਪੰਚਾੲਿਤ    ਚਪੇੜ    ਮਰ-ਮਰ   

💃ਸਹੇਲੀ    ਨਿਮਾਣਿਆ    'ਉਮਰ    ਧੂੜਾਂ    ਜਾਉਗੀ    ਬੋਲੇਂ   

ਮੂੰਦਰੀਅਾਂ    ਜਤਾਂਦੇ    'ਮਾਯੂਸ'    'ਮਹਿਸੂਸ'    ਮਰਿਓ    *ਹੁਣ   

ਕਰੀਮਾ    ਤੇਥੋਂ    ਜਿੳੁਂਦਾ    ਮਾਹੌਲ    ਚੌਥੇ    ਸਹਾਇਤਾ   

ਸਮਰਪਿਤ    ਖੁੱਸ਼    ਆਓਂਦਾ    ਕਰਾੲੇ    ☝🏻ਸਾਲਾਂ    😉ਦਿੰਦਾ😮😮   

ਜਾਪਦੀ    ਮੱੜਕ    ਮੇਰਾ!    ਧੰਦੇ    ਧੂੰਏ    ਬੜਤੀ   

ਰੁੱਸੀਆਂ    ਅਾਵਾਜ਼    ਭੁੱਲਿਆ    ਫ਼ੋਨ    ਕਮਾੲਿਅਾ    ਪਿਓਰ   

ਪ੍ਰਸੀਜਰ    •••••••    ਦਹਿਲੀਜ਼    ਪਾਲਦੀ    ਲਗੀਆ    ਜ਼ਰਨਾ   

ਫ਼ਿਰ    ਪੱਟਲੀ    ਖਾੜੇ    ਪੇਹਲੇ    ਕਰਕੇ।    ਵੇਖੀ।   

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ    ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ    ਭੋਗਣਾ    ਦਾਗ਼    ੨੦੧੮    ਸੁਨੇ-ਸੁਨੇ   

ਤੁਪਕੇ    ਤਾਂਘ    ਡਰਾਇਆ    ਜੀਦੀ    ਨਾਟ    ਝੰਗ   

ਲਾਇਕ/ਕੁਮੈਂਟ    ਮੁੱਕਦਰਾ    ਓੁਹਨੁੂੰ    ਦਿੰਦੀ*।।    ੲਿਸ਼ਕ-ੳਸ਼ਕ    ਰਫ਼ਲ   

ਢਾਰੇ    ਸ਼ਹੀਦਾਂ    ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ    ਵੱਤੀ    ਅੱਜ_ਦਾ_ਵਿਚਾਰ😊    ਗੁੱਗੇ   

ਹਾਨੀਆਂ    ਪਾਲਿਅਾ    ਸੁੰਨੀ    ਹਓਂਕਾ    ਢਕੀਆਂ    ਮੈ🙌   

ਤੂੰ👭    ਵਾਰ✋    ਚੁਕਾਉਣੀ।    ਰਿੜਕੇ    ਦੱਸਾ    ਗਾਲਾਂ   

ਹਸਦੇ    ਦੲੀਏ    ਅਾਪਦੀ    ਖਾੲੀ    ਐਸੀਆ    ਸਿਟੀਆ   

😕ਮੰਗਵੀਂ    🔫ਦੁਨਾਲੀ    🐯ਸ਼ੇਰਾ    ਗਵਾਏ।    ਮਧਾਣੀ    ਭੈਣ-ਭਰਾ   

ਵਾਗੂ    ਇਕ-ਇੱਕ    ਰਾਜੀ✌ਐਵੇਂ    ਕਰਮਚਾਰੀ    ਉੱਤੇ😠    'ਹੱਸਦੇ'   

ਦੀ😐    ਅਾਇਨਾ    ਹਸ਼ਰ    ਉਡਾਉਣੇ    ਅਉਂਦੇ    ਜੂਠ   

ਸੌਹਣੀ🙎    ਪ੍ਰੇਣਾਂਦਾਇਕ    😐ਫੜ    ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ    ਬੱਲਿਏ☺☺👌👌👌    ਸ਼ੋਕਾਂ   

ਗੱਜਦਾ    ੲੇਦੇ    (ਅਰਾਮ)    ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ    ਬਿਜਲੀ    ਦੀਵਾਲੀ।   

ਨਹੀਂ👏👏    ‪ਰਾਂਝਾ‬    ਲੁਕੋ    👎🏻ਹਾਰਾਂ    ਤੁਰਲਾਂ    ☝ਦਿਲ   

ਜੇਹੋ    ਗਿਫ਼ਟ    ਦੱਸਣੀ    ਮਾਰ-ਮੂਰ    ਟੌਫੀ    ਮਿਲ਼ਾਈਏ   

👨🏻‍🎤ਨਫ਼ਰਤ    ਲੌਟ    ਨਾਹ    ਆਉਗੀ☺☺😝😝😝😝    ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ    ਹੋਣਗੀਆਂ।   

(ਬੁੱਧੀਮਾਨ)    ਹਾਈਵੇ    ਵਿਕਦੇੇ    ਫਾਹੇ    ਟਾਹਣੇ    ♀ਝਲੇਅਾਂ   

ਕੂੰਜ    ਠਾਅ    ਮੀਚਨਾ    ਗਿਏ    ਜਾਠ    ਰਫ਼ਲ   

ਗਇਉਂ    ਲੈਲੀ    ਜ਼ਰੂਰ‌ੀ    ਜਵੇ    ਕਿੰਨੀਆ    ਸਿਖਾਵੇ   

‪ਇਸ਼ਕ‬    ਸਾਂ    ਕਾਰਡਾਂ    ਗਾਲ੍ਹਾਂ-ਗੂਲ੍ਹਾ    ਕਹਿਕੇ    ਚੱਟ   

ਰੋਕਣਾ    ਚਾਅਵਾਂ    ਅੌਖੇ    ਬਾਵਾ    ਸੋਹਣੀੲੇ    ਠੱਲ੍ਹੀਏ   

ਨਜ਼ਰਾ    ਆਪਣੀਂ    ਤੜਫਾ    ‪‎ਹੱਸ‬    ਸੁਨਾਮੀਆਂ    ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ   

ਚੂੁੜਾ    ⏳ਜਿੰਦਗੀ    ਨੀਂ💁    ਉਹਨਾਂਂ    ਛੱਡਦੀਂ    ਸਾਰ-ਸੂਰ   

ਧੰਮੀ    ਮਸੂਮੀਅੱਤ    ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆ    ਮੱਲੀਏ    ਖੇਲਾਂ    ਵਿੱਤੋਂ   

ਰਹੰਦੇ    ਨਿਅਾਣੇ👬    ਲੱਲੀ-ਛੱਲੀ    ਬੱਲ੍ਹੲੇ    ਖੁੰਡ    ਬੱਲ੍ਹੀੲੇ   

ਲਗਾਉਂਦਾ    ਘਬਰਾਉਂਣਾ    ਕਿਰਿਆ)    ਔਥੇ    ਛੱਪੜਾ    ਅੈਸੀ   

ਕੁੜੀਐ    ਕੁਆਰੀ    ਚੁੰਗ-ਚੁੰਗ    ਗੁਜਰੇਗੀ    ਪਵਾਕੇ    ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ   

ਲਯੀ    ਹਾਂ☝ਮੱਥੇ    ਕਰਾਗੀ    ਵਹਾਉਂਦੀ    ‪ਹੀਰ‬    ਪਰਛਾਂਵਾਂ   

ਸੱਥ    ਲਾੳੂਂਦੇ    👉ਗੁੱਡੀ    ਓੁਮਰਾਂ    ਤਰੀਫਾਂ    ਖੜਜਾਂਗੇ   

ਹੋਨਿਆਂ    ਸਿਰਾਂ    ਨਿੰਦਕ    ਤੋ…💔🔚    …ਕੁੜੀਆਂ    ਖੋਜ਼   

ਿਵਚ    ‘‘ਸਮਝ    ਪੁੱਗਦੀ****    ਮੁੁੂੰਹ    ਹਾਂ❤ਹੋ    ਫਾਉਣ   

ਵਟਾਏ    ਬੱਲਿਏ    ਤਾਰਾਂ    ਲੁਕਾਈ    ਰਾਜੀਨਾਮੇ    ਅੜਿਆ   

ਜਿੱਦੀ    ਤਿਲ੍ਹਕ    ਕਰਇਆ    ਹੋਇਓ    ਰੱਖੂਗੀ    ਡਿੱਗਾਂ   

ਕਹਿਰਾ    ਪੈਣੇ    ਕੈਲਾ    ਦੋਸ਼ੀ    😐ਵਿੱਚੋ    ਨੀ😃   

ਰਤਾ    ਜਾਂਨ    💯ਨੀ    ਹਾਂਜੀ-ਹਾਂਜੀ    ਬਾਤੇ    ਅਪਣੇ॥   

ਜਾਹ    ਝਟਕਿਆਂ    ਪਰਚਾਵੇ    ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ    ਬੁਜਾ    ਟਾਹਣਾਂ   

ਜ਼ਰਦਾ    ਨਗਰ    ਰੁਕੀ    ਦਹਿਲੀਜ਼    ਕਬੂਤਰੀਅਾਂ🕊ਦੇ    ਸਤਿਕਾਰ🙏ਹੁੰਦਾ।   

ਵਾਉਂਦੀ    ਚਿੱਟੀਆਂ    ਹੈੱਡਫੋਨ    ਚੁੱਕਾਵੇ    👬👫ਬੇਲੀਆਂ    ਕਲਾਈਆਂ   

ਠੁਮਕਾ    ਮਰਦਾਂ    ਮੁਂਡਾ    ਉਡਾ    relaxation    ਕਹਾਣੀਅਾ   

ਅਾਓਣਗੇ।।🌿🍁    ਰੱਖੋ।।।😊    ਆਖੇਂ    👩ਜੱਟ    ਇਜ਼ਤ    ਰਲਾਉਂਦਾ   

ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ    ਬਿਖਰਨਾ    ਸਾਂਭਦੀ    ਤਨਹਾ    ਠਹਿਰਦਾ    ਜਾਗੋ   

ਬਰਬਾਰੀ    ਹੋਂਸਲਾਂ    ਦਾ✍    ਜਾਗਣ    ਸ੍ਕੂਲ    ਅੱਣਖਾ   

ਮਜੇ    ਸੋਹਿਲੇ    ਟਿਊਬ    ਮਰਜਾਣਿਆਂ    ਗਿਆ👈😚    ਕਰਾਂਗੇ…   

ਸੋਟੀ    ਅਕਲੋਂ    ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ    ਸੇਫਟੀ    ਖਾਣੀ।    ਨਿਭਾੳੁਣ   

ਦੁੱਖ਼ਾਂ    ਕੱਲਿਆਂ    ਦੀਂ    ਨੇਤਾ    ਪਿਛੋਂ    ਰੇਤਾ   

👐ਲਕੀਰਾਂ    ਪੇਚ    ਦਹਿਸਤ    ਪਰਾਲੀ    ਤਰਫੋਂ    ਪੜ੍📨ਪੜ੍ਰ   

ਦਿਲਦਾਰ💑    ਦੀਆ❤    ਰੌਦਾ😰    ਚਿੱਠੀਆ    ਗੈਲਰੀ    ਆੲਿਅਾ   

ਚੱਕਵੀਆਂ    (ਨੋਟ    ਅੰਨੀਅਾਂ    ਪੁੱਤਾਂ👱👱    ਪਾੳੁਦੇ    ਸ਼ਾਹ'   

ਅੋਰਤਾੰ    ਆਪਾੰ    ਗਈ😝    ਛਾਤੀਆਂ    ਟੋਲ    ਬਾਡਰ   

😎😄😁😏    ਧਰਾ    ਤੈਨੂੰ।।🕦    ਕਰਦੇ_ਆ………    ਕੰਜਰਾਂ    🔥ਜਲਾਉ   

ਜੱਦੋਜਹਿਦ    ਅਹਿਸਾਨਾਂ    ਖੁਅਾੲਿਸਾ    ਪਾਉਂਗੇ    ਲਾਈਦਾ🔫    ਸੰਗਿ   

ਡੁੰਗੀਆਂ    ਕਸਤੀ    ਲੋਟ    ਸੋਹਣਿਅਾ    ਕੁੱਟੀ👊    ਹੁੰਝੂਆਂ   

ਸਿੳੁ    ਮੁਰਝਾਗੇ    ਸਾਨ    ਕਰਵਾਉਂਦੀ    ਕਰੇਂਗੀ॥    ਵਾਦੀਓ   

ਕਵਾਲਿਟੀ    😕ਪਾ    😕ਨੀ    ਵਿਚਂ    ਐਂਥੋਂ    ਛੁਪਾਉਣੇ   

ਹੁਣਾ    ਸੰਭਲਣ    ਇਹਨੀਆਂ    *ਚੰਗਿਆਂ    ਅੋਕਾਤਾਂ    ੲਿੰਨਾਂ   

ਵਹਿਮ💪    ਸਾਂਵਲਾ    'ਉਦਾਸ'    ਪੜ੍ਹਦਾ    ਮਲੇਰੀਆ    ਫੋਨ☎   

ਤਰਿਪਤੀ    ਲਿਹਾਜ਼ਾ    ਬਦਲੀਆਂ    ਉੱਘਦੀ    ਡੂੰਗੀ    ਕੈਸ਼   

ਭਾਗ਼    ਕਹਿ-    ਭੰਨਣ    ‘‘ਤੂੰ    ਸ਼ੁੱਭ    ਸਰੀਫ   

ਅਦਾਜ਼ੇ    ਕੈਸ਼    ਕਰਾਉਦੇ    ਡੋਲਦੇ    ਢਾਬ    ਖਾਏਂਗੀ   

ਘਸੁੰਨ    ਲੜਕਾ---''I    ਲੜਕਾ    ਅਾਉਂਦੇ    ਪੂਰਬਕ    ਲੜਕੀ----ਥਪੜ   

ਮਾਰੂੰਗੀ    ਲੜਕਾ----ਤਾਂ    ਦਿਖਣਾ    ਹੈ*।।    ਪਾਵਾਗਾਂ    ਬੈਲਟ   

ਵਿਗੜਿਆ    ਰਲਾੲੀ    ਨਵਿਅਾਂ    ਕੰਡਿਅਾ    ਅਉਣ    ਪਰਤਾਵਾ   

ਕੁੱਟਣਾ    ।😔😔    ਡਾਊਨਲੋਡ    ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਕੀ ਪਾਟੇ ਜਿੰਦਗੀ    😍ਮੰਨਿਆ    ਸਾਬਤਾ   

ਗਦਾਰਾ    ਪੱਲਦੇ    ਬੁਲਾਓਂਣਾ    ਲੇੈਣੇ    ਪੀਵੇ    ਪਲਾਜਾ   

ਦਲੀਲ    ਧੱਕੇ-ਠੇਡੇ    ਸਿਫਾਰਸਾਂ    ਸਿੰਘਾ    ਆਬਰੂ    ਵੇਖਿਏ   

ਤਾਰਿਆ    ਥਾਵੇ    ਆਪਣੀAa    _ਨੀਵਾ    ਚਾਹਤਾ    ਬੰਗਲੋਰ   

ਕਲਕੱਤਾ    ਜਗਰਾਓ    ਮੁੰਬਈ    ਗੋਆ    ਮੋਗਾ    ਹੈ„   

ਵਿਹਲੜ    -ਲੁਕ    ਸੀਉਣ    ਨੇਂ!!!    ॥°╰❦╮ਕੋਈ    ਹਾਜੀ   

ਹਾਲ-ਚਾਲ    ਟਿਊਸ਼ਨ    👨ਮੈੰ    ਉਪਹਾਰ    ਹੋਜੁ✊🏻    ਦਿੳ   

ਮੁਕਦੀ    ਰਿਆਜ਼    ਅਪਣਿਆਂ    ਭਾਲ਼ਦੀ    ਸ਼ੋਛੇਬਾਜੀ    ਡਸਟਬੀਨ   

ਨੲੀਓ    ਝੂੱਠੀਆਂ    ਦੁਅਾਂਵਾ    ਬਲਾ    ਚੜਾਉਣੀ    ਠਾਨ   

ਕ਼ੰਮ    ਰੌਦਾ    ਅੳਦੀ    ਝੁੱਕਣਾ    ਝੁੱਕੋ    ਅਹਿਮ   

ਵਣਜਾਰੇ    ਸਾਧਨਾ    ਬਰੈਡ    ਦਾ🔫    ਪਵਾਉਣੀ    ਖ਼ਚਰੇ   

ਰੋਦੀ    ਜਾੲੇਗੀ    😐ਮਾੜੇ    😐ਜਿਹੜੇ    ਬਗੈਰ🍼    ਕੁੱਪ   

ਅਜਮਾਉਣਾ    ਸੁਵਾਰ    ਤਿੜਕੇ    😎ਮੁੰਡਾ    ਨਾਉਂਦੇ    ਪਵੇਗੀ।।   

ਰੁਆਉਂਦੀ    ਮਿੱਥ    ਦਿੰਦਾ_    ਪਾਗਲਾ    ਕੱਠੇ    💑ਕਰਕੇ   

ਚੱੜ੍ਹਦਾ    ਚੈਟਿੰਗਾਂ    ਹਿਮੰਤ    ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ    ਨਹੀਂ…ਪਰ    ਕਾੲਿਨਾਤ   

ਕਿਲ-ਕਾਂਟੇ    ਕੁੱਟਣ    ਦਿਨ👍    ਰੱਬ🙏    ਆ👤ਬੰਦੇ    👉ਮਿੱਤਰਾ   

🕊ਦੇ    ਲੱਗ਼ਿਆ    ਖੜਾਕ    👈ਮਿਲਣਾ    ਮਰਜੇ    ਦੀ💪   

ਸੁਣਾਉਣਗੇ    ਬਾਅਦ…😭    ‘ਆਪਣੇ’    ਬਚਾਓਦੇ🙌ਇਜਤਾਂ    ਮੱਝ    ਨੀਵੇ   

ਵਿਖ    ਪਵਾਊਦੀ    ਨਹਿਓ    ਨਹੀਂ…    ਖੈਰਾਤ    ਪੂਝਣ   

'ਨੀਂਵੀ    ਹੱਦਾਂ    ਟਪਾ    ਉਰਲੇ    ਪਰਲੇ    ਲੱਗਦੀਆਂ   

ਟਰਾਲੀ    -ਕਦੇ    ਮਾਤਾ_ਪਿਤਾ    ਲੀਨ    ਰੋਮ    ਪ੍ਰਚਾਰ   

ਵੜਨਾ    ਡੁੱਬੀ    ਮਚੀ    ਲੈਂਣਾ    ਰਹਿਦੇ    ਦੁਕੀ   

ਕਰਲਾ।    ਗੁੰਗੀਆਂ    ਕੁੱਪੀਅਾਂ    ਜੇਲ    ਜੁੜੀ    ਜੜੋ   

ਸੁਣਾਵਾਗੇ    ਖ਼ਤਾ    🔫ਦੇਈਏ    ਬਚਦਾ    ਪੜਾਈਂ    ਤਾਹਵੀ   

ਚੌਥਾ    ਮੂੰਡੇ    ਪਿਆਦਾ    ਦਰਜੇ    ਡੱਬੇ    ਹਾਰੀਆਂ   

ਮਾਨਸਿਕਤਾ    ਕਰਾਊਣੀ    ਸ਼ੋਕੀਨ    ਜਾਣੈਂ    ਕਹਿੰਨੇ    ਲੁਹਾਰ   

ਲਵਾਗੇ    ਠੋਕਰਾ    ਰਹਿੰਨੇ    ਹੌਕਿਆਂ    ਟੈਨਸ਼ਨ    ਚੰਡਿਆ   

☹️ਕਿੰਝ    ਕਰੈ    ਟਾਲਣੀ    ਨਿਰੰਤਰ    ਵਗਾਰ    👬👬ਕਮਾਉਂਦਾ   

ਦੇਂਦੇ    ਸਾਇਕਲ    ਸੁੱਖਾ    ਕਟਿਆ    ਹਾਸੇਂ    ਦਿੱਤੇ।।।   

ਸੱਕਦੇ    ਕਰੲੀਅਾ    ਕੋਈ-ਕੋਈ    ਟੁਟਨਾ    👫♀    ਤੱਕੀਆਂ   

ਬੇਬੀ    ਪੁਛ    😍ਦੇਖ    ਪਹਿਚਾ    ਅੱਠਵਾ    ਵਟਸਅੱਪ   

ਦਵਾਂਗੀ    ਪੰਡਤ    ਜਾਣਕਾਰੀ    ਅਾਵੀ    ੲਿਸ਼ਕੇ    ਟੁਟੇ   

ਖਾਦਾ    ਧੂਆਂ    ਸਮਝਦਾਰੋ    ਆਵਾਰਾ    ਰਹਿਤਾ    💕😍💕   

ਦਲਦਲ    ਐਕਟਿਵਾ    ਮੁਟਿਅਾਰ    ਮਾਰਲੇ    ਬੱਚਗੇ    ਕਮਲੀਆ   

ਸਪਲੀਆਂ    ਪਹਿਰੇਦਾਰ    ਤਵੇ    ਹੂਆ    ਖ਼ਾਬੋਂ    ਭੂਤਰ   

ਮਹੱਲੇ    ਧਮਕੀਆਂ    ਭਰਾਉਂਗਾ    ਖਲਾਰੇ    ਅੰਗਰੇਜੀ    ਮੈਡਮਾ   

ਕਿੳਕਿ    ਚੁੱਭ    ਰਵਾਂਗਾਂ    ਸਿਤਾਂਰੇ    ਖਵਾੲਿਸ਼    ਜਜਬਾਤ♥   

ਸ਼ੋਕੀਨ    ਖਾਰੇ    ਪਾੳਣ    ਸ਼ਹਾਦਤ    ਰੀਸਾਂ    ਨੀ🔫   

ਸਾਂਭਾ    ਪਸਾਰ    ਹਰਫ਼ਾਂ    ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ    ਜਨਾਨੀ    ਆਂਟੀ   

ਚੰਮ    ਛੱਡੀ…    ਨਿਭਾੳੁਣਦਾ    ਤੈਰਦਾ    ਹੋਵੇ||    ਐ।।   

ਗ਼ਰੀਬਾਂ    ਵਾਵਾਂ    😦😦😦    ਗਲ੍ਹੀ    ਨਾਮੁਮਕਿਨ    ਬਡਰੁੱਖਾਂ   

👳🏽‍    ਨੇ🙏    ਬੋਲਕੇ    ਦੀ✌    ਰਹੋਬ    ਗ਼ਰੀਬਾਂ   

ਸੋਹਣੀਏਂ    ਪ੍ਰਫਿਊਮ    ਮੰਗੇਗਾ।”    ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ    ਲਾਡ-ਪਿਆਰ    ਪਹਲੀ   

ਟੁੱਟੇਗੀ    ਟੁੱਟਣਗੇ    ਫੁਕਰਾ    ਆਵਾਂਗੀ    ਲਾਉਣਾਂ    ਸੰਪਤੀ   

ਲਿਆਉਂਦਾ    ਜੰਮਦੇ    🚩👉ਚੜਦੀ    ਖੂਨ…”    ਡੀਲਸ    ਵਰਸਾਉਂਣਗੀਆਂ   

ਦਰਦੇ    ਜਿਹੜੀਆ    ਰਿੜਕਿਆ…    ਸੋਂਣਾ    ਦਿੱਸਦੀ    ਮੈਰਿਜ   

ਫੂਕਦੇ    ਬ੍ਰ੍ਗੇਡ    ਭਜਾ    ਪਿਏਗੀ    ਲਾਹੀਦੀ    “ਖੂਨ   

ਵਾਤਾਵਰਨ    ਕਪੜਿਆਂ    ਭੁੰਨਦਾ    ਲਾਂਉਣੇ    ਬੁਝਾਉਣਾ    ਲ਼ਿਖ਼ਣਾ   

ਸਿਸਟਰ    ਸਮੁੰਦਰੋਂ    ‘‘ਕੀ    ਪੰਨਾ-ਪੰਨਾ    ਹਨ---    ਬਿੳੁਰੋ   

ਡੂੰਮਣਾ    ਮਨ੍ਹਾ    ਜ਼ੁਲਮ    ਮੋਲੂ    ‘‘ਪਾਪਾ    ਤਰਾਸ਼ਿਆ   

ਦਿੰਦੀਆ    ਦੁਪਹਿਰੇ    ਅਮਲੀਆਂ    ਤਿਨੋ    ਕੜੀਆਂ    ਟੇਂਸ਼ਨ   

ਨੂੰ:    ਤ੍ਰੇੜ    ਪਾਉ।    ☺ਉਗਣਂ    📷ਨੀ    ਦਈਦਾ   

ਚੁਗਾਉਂਦੇ    ਮੁੱਕਣੇ    ਲਿਖੀਅਾ    ਫੈਂਟ    ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ    ਅਹਿਸਾਸਾਂ   

ਖੂਨ😡    ਮੰਨਾਦੀ    ਮਾਰੀਆਂ    ਗਟਾਰ    ਗ਼ੁੱਸਾ    ਕਮਾੳੁਂਦਾ   

ਉਨੀਂਦਰੇ    ♡ਮਿੱਟੀ    😍😍😘😘    ਮੰਗਣੀਂ    ਦੀਉ।।।।।।    ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ   

ਲੱਗਦਾ।    ਬਿਗਾਨੇ    ਗਵਾਉਦੇ    ਆਕਸੀਜ਼ਨ    🙏ਖੁਦਾ    😢😢😢😢   

💞💞💞💞    ਬੱਲੀਏ!    -ਜਿਹੜੇ    ਤਾਲੀਬਾਨ    ਓੁਦੋਂ    ਬਹਿਨਾ   

ਚਿੱਟੀਏ    ਤੁੰਨੀ    ਬੱਕਰਾ    ਰੱਖ਼ਣਾ    ਤਾਂਵੀ    ਟਿੱਲੇ   

ਵਹਾਂ    ਤੇਹ    ਮਚਲਦੀ    ਭੇਤੀਆਂ    ਸ਼ਾਹਿਦ    ਖਰੀਦੇ   

ਗੋਰਖਾ    ਕਮਾਉਦਾ    ਭੋਲਿਅਾ    ਨਿਬਾਓ    ਤੇਰਿਅਾ    ਜੇਰੇ   

ਝੋਟੇ🐗    ਰਹਿਨੀ    ਰਾਜੀਨਾਵਾਂ    ਛਿੱਕ    ਏਂ…    ਟੀਚਰ-ਬੱਚਿਓ   

ਬੱਚਿਆਂਂ    ਟਿੱਚਕੂ--ਟਿੱਚਕੂ    ਸਰਾਬ    ਕਹਾਣੀਂ    👉ਜਿਹੜੇ    ਮਾਸੀ।”   

ਉੁਮਰਾਂ    ਲੱਭੇਗੀ    ਬੰਨਿਆਂ    ਕਮੇਟੀ    ਜਿਉਦਿਆਂ    ਫਿਲਮਾਂ   

ਲੈਜੂ    ਫੌਰਮੇਟ    _ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ    ਸਤਾਉਦੀ    ਜਾਣਗੀਆਂ    ਉਦਾਸੇ   

‪‎ਜ਼ਿੰਦਗੀ    ਓੱਥੇ    ਜਿੱਥੋ    ਨੁੰਹ    ਸਰਾਣੇ    ਗਿਹਣੇ   

ਚਲਾਣੇ    ਪਿਟਦਾ    ਜਿਓਨੇ    ਰੌਣ    ਬਹਾਦੁਰ    ਝੁਮਕੇ   

ਮਹਿਕਮਾ    💑ਮੇਰੀ    ਦਾਹਵੇ    ਚੁਬਦੇ    ਮੈਡਮ:-    ਜਮ੍ਹਾ   

ਵੱਟਸਐਪ    ਖਾਦਿਆ    ਕਰਵਾਉਦਾਂ    ਈਸਾਈਆਂ    ਅਖਵਾਉਗੀ👌🏻    ਆ…📝   

ਪੱਪੂ:-    😘👍ਤੇਨੂੰ    ਕੇ।”    ਜਣੇ-ਖਣੇ    ਉਲਾਹਬਾ    ਹੋਗੇ   

ਕਠੋਰ    ਫਰਾਟੇ    ਅਾ…    ਉੁੱਠੂ    ਬਿਲ    ਔਰਤ:   

👨🏿‍    ਰੌਸ਼ਨ    ਕਪਾਹ    ਅਮਲੀਂ    ਨਿਕੰਮੀਅਾਂ    ਰਾਖੇ   

ਬੈੱਲ    ਭੋਗ    ਸਟੀਕਰ    ਨਾਲ😀😀    ਜੱਜਬਾਤ    ਗਾੳੁਣ   

ਜੀੳ    ਸਮਜਦਾ    ਓਹ'ਮੁੜਿਆ    ਦਾ।।।    ਸ਼ੁਕੀਨੀ    ਹੱਜੇ   

ਅਰਦਾਸਿ    ਪੜਿਅਾ    ਕੋਠਾ    ਨਾਲ😃😃    ਡਾੲੀ    ਤਰੱਥਲੀ   

ਕੌਠੀ🏠    ਜਿਊਦਾ    ਫੜਾਂਗਾ    ਪਾਉਂਣੀ    👘ਕੋਟੀiਆਂ    ਜਿਗਰਾ🔥🔥   

ਛੁਪਾਉਂਦੇ-ਛੁਪਾਉਂਦੇ    ਕਿਤਨਾ    ☁ਧੂੰਏਂ    ਬੇਹੇ    ਸਿਕਾਰ    ਤੜਫਾਉਣਾ   

ਠੁਕਰਾਇਆ    ਕਰਦੇ✍✍    ਪਿਛਲੀ    ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼    ਸੁਆਮੀ।    ਅਪਣਾਇਆ   

ਅਰਬ    ਕਹੇਂਗਾ    ਦਾਵੇ    ਟੁੱਟ👎ਜਾਂਦਾ    ਬਿਨੁ    ਏਕੁ   

ਪਰ੍ਹਾਂ    ਨਾਗਿਨ    ਸੇਰ    ਫੁੱਫੜ    ਡਬੋ    ਅੱਗੋਂ👉🏼ਕੋਈ   

ਸ਼ੁਗਲੀ    ਲਾੜ੍ਹਾ    ਮਸਾਂ    ਮਨਾਉਦਾਂ    …ਹਰ    ਉੱਮਰਾਂ   

😂😂😂😂😂😂    🙏ਕਦੋਂ    ਲਾੳੁਣਾ    ਲਾੳੁਦਾ    ਭੁੱਲਦੇ    ਸੁੂਲੀ   

ਬੁੱਕਾਂ    ਕਿਹਦੇ    ਸੰਭਲੇ    ਚਾੜਦਾ    ਉਡੀਕਣ    ਮਰੀਏ   

ਚੋਬਰ    ਤੜਫਦੀ    ਤੱਕਲੇ    ਕਰਲੀ    ਪੁੱਤਰ--    ਸੀਟ   

ਵੀਰਾਨਿਆ    ਹਥਿਆਰਾ    ਹਾਰਿਅਾ    ਨਗੀਨਿਆਂ    ਨਾ👅ਗਰੂਰ    ਵੱਟਣੀ   

ਅਾੲੀਅਾ    👸ਹੁਸਨ    ਮੁੱਕਦਰ    ਕੁਟਦਾ    ਕੁਰਲਾਈ    ਅਫਸਰ   

ਵਿਨੋਦ    ਵਿਨੈ    ਮਾਂ।”    ਪੁਲਸ    ‘‘ਸਰ    ਸਿਖਲਾਈ   

ਡਰੀਏ!!    ਦੌਰਾਨ    “ਮਾਣ    ਦੁਪਹਿਰਾ    🙋ਸਾਨੂੰ    ਦਾ…ਆਪਾਂ   

‪ਤੁਸੀਂ‬    ਕਮਲਿੲੇ🙋    ਕਾਲ    ਸੀ😢ਜ਼ਖ਼ਮ    ਗੱਡੀਆ    ਮੁਕਾਈਏ   

ੳੁਠਾਗਾਂ    ਮਲਦੇ    ਟਿੱਚਰ    👨ਬਿੱਲੇ    🖕ਕੱਲੀ    ਫ਼ੇਰ   

ਉੱਠਾਂ    ਕਰੀਦੇ।    ਬਗਾਨੇ    ਨੀ🙏🙏💔💔    ਬੇਗੁਨਾਹ    ਦਾ💞ਦਿਲ   

ਜਾਦੂਗਰਨੀ    ਮਿਲਣਗੀਆ    ਲਿਜਾਣਾ    ‬ੲਿਸ‬    ਬੁਲਾਉਂਦੇ    ਮੱਲੋ-ਮਲੀ   

ਚੁਣਵੇ    ਮਾਪਿਅਾਂ    ਲਿਖਤਾ    ਪਛਤਾਇਆ    🌍ਦੁਨੀਆ    ਨਾਲਵੀ   

ਲਿਆ😍😍    ਚਾੜਦੇ    ਵਾਰੀਏ    ਕਰੀਮਾਂ    ਖੁਸ਼ਿਆਂ    ਖਜ਼ਾਨੇ   

ਸੱਚੀਂ    ਅੰਤਰਜਾਮੀ।।    ਖ਼ੁਦਾ    ਠੰਢੀਅਾਂ    ਉਠਕੇ    ਘਟਾ   

ਪਜ਼ਾਮੇ।    ਬਗੇੈਰ    ਬਲਵਾਨ    ਵਿਅਕਤੀਆਂ    ਐਕਟਿੰਗ    ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ   

‪ਮਿਲੀਅਾਂ‬    ‪ਜਦੋਂ‬    ਦੀੲਏ    ਮੇੈਂ    ਸਗਲ    ‪‎ਹਾ   

ਸ਼ੁਕਰੀਆ    💪ਦਾ👍ਰਹਿੰਦਾ    ਨੀ…    ☹ਸਾਨੂੰ    ਚਾਏਆ    “ਜੀਨ”   

😂😂😂😂    ਰੱਖ਼ਿਆ    ਦਸਦੀਏਂ    ✌🏻😅    ਚੂੱਨੀਆਂ    ਭਾਰਤ:   

ਵੋਲੀਊਮ    ਟੈਕਨੋਲਜੀ    ਰੂਸ    ਦੁਬਾਰੇ    ਉਲਝਨੋਂ    ਕਰੀਟੀਕਲ   

ਸ਼ਰੀਕੀ    ਰਹਿੰਦੀਆਂ॥    ਟੰਗੇ    ਰਾਕੇਟ    ਛੇੜੇ    ਟਿਕਾਣਾ   

ਝਿੜਕੋ    ਲਿੱਖੇ    ਤਕਣਾ    ਬਣਦੀਂ    ਹੱਸਦਿਆਂ    ਪਿੱਠ🗡🏹   

ਉਬਾਲਣ    ਮੰਜਲਾਂ    ਨਿਕਲੂ    ‪ਸੀ‬    ਤੋਡ਼ਨ    ਆਵਾਗੇਂ   

ਬੇਬੇ👵    ਲੋਡ਼    ਲੱਬਨੀ    ਮੁੰਡਾ—    ਚੈਨਲ    ਕਿਰਪਾ🙏   

ਸੌਕੀਨ    ਕਹਿੰਦੇਂ    ਸੋਫਾ    ਲਾਇਆਂ    ਦੂੰਗਾ_    ਝੰਡਾ   

ਗੌਰੀ    ਨਿਸਾਰ    ਬਾਂਸੁਰੀ    ‪‎ਚ‬    ਪੇਚੇ    ਥੋੜ੍ਹੀ   

ਸਮਝਾਵਾ    ਅੜਦੀ    ਖਵਾਇਸ    ਅਗਿਆਨੀ    ਨਾਗੀਨ    ਆਬਸ਼ਾਰ   

ਮਕਾਨਾਂ    ਤੋ…!!    ਕਾਗਜਾ    ‪ਜ਼ੁਰਮ‬    🤗ਦੂਰ😦ਬੱਲੀਏ    ਬਚਗੇਂ   

👬👬ਦੁਨੀਆ    ਠੇਡੇਂ    ਪੁਆੜੇ    ਕਲਯੁਗੀ    ੳਹਨੂੰ    ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ   

ਮੇਰੇ👈ਦੁਸ਼ਮਣ👥ਵੀ    ਜ਼ਹਿਰੀ    ਮੱਖ    ਮੰਡ੍ਹੀਰ    👉ਤੂੰ😎ਸਾਡਾ    ਦੁਸ਼ਮਣੀਆ   

ਲੈਣਾਂ    ‪ਜਨਾਬ‬    ਪੁੱਛਕੇ    ‪‎ਵੀ‬    ਮੋੜਨਾ😏    ਹੋ-ਹੋ   

ਦਿੱਤਾ!!    ਹਿਫਾਜਤ    ਪੜ੍ਹਦੇ    ਗਾਉਣਗੇ    ‪ਨਜ਼ਰਾਂ‬    ਪੁੱਛਦਾਂ   

ਹੁੱਸਣ    ਪੁੰਨਿਆਂ    ਹੋਲਡਿੰਗ    ਸਾਲਿਆਂ    ਥੱਲਿਓਂ    ‪ਅਸੀ‬   

!!ਸ਼ਰਾਬੀ    ਸਿਰਜਣਾ    ਵਾਂਗੂੰ।।    ਚਾੜਿਆ    ਤੁਰਗੀਂ    ਗੇਰ   

ਸਾਉਣੀ    🐅ਸ਼ੇਰ    (ਪਾਣੀ)    ਕਰਦੀ😛😉😉    ਸ਼ੌਂਕ-ਏ-ਸ਼ਾਇਰੀ    ਰਕਮਾ   

‪ਹੀ‬    ਸਟੇਰਿੰਗ    ਬੰਨ੍ਹਕੇ    ਦੇਣਾ😢    ਚੇਹਰੇ💏    ਤੂੰ🙎🏻   

ਲੈਲਾ…    ਨੀਂ☝    ਨਿਪਟਾਉਣੇ    ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ    ਕੱਟੀਆਂ    ਉਜਾੜ   

ਠੋਕੀ    ਠੁਕੀ    ਅਾੳੁਦੀ    ਮੁਹਬੱਤ💞    ਜ਼ਜਬਾਤਾ    ਸਮੁੁੰਦਰ   

ਰੁਲਾੲਿਅਾ    ਸਖਤੀ    ਪ੍ਰਖ    ਟਮਾਟਰ    ਬੁਲਾਨਾ    ਸਬਜ਼ੀ   

ਉਹਣਾ    ਹੌਣ    ਤਲਬ਼    ਤਖਤੇ    😂😜😜😝😝    ਖਰੇਂ   

ਲਾਜ਼ਮੀ    ਭੁਲੀਆਂ    ਜਕਦੇ    ਖੜੋਤੇ    ਜੀਹਦੀ    ਛਾਤੀਆ   

ਵੀਰਵਾਰ    ਹਿੰਦੂਆਂ    ਡਿਸਕਵਰੀ    ਸ਼ੇਰਨੀ    ਕਿੱਸ    ਰੱਬਾ'   

ਚੈਨਲਾਂ    ਖਬਰਾਂ    😉😉😉😉😉    ਜੱਨਤ    ਸ਼ਖਸੀਅਤ    ਗਯਾ   

ਲੱਗੀਅਾ    ਚੁੰਬਕਾਂ    ਸ਼ਦੈਣ    ਹਮਲਾ    ਡੋਬਗੀਂ    ਪਲਦੇ   

ਹਰਾਉਂਦੇ    ਕਹਿਦੇ    ਅਲਰਜੀ    ਵੈਰਾਂ    ਪਰਾਂਠਾ    ਬੋਲਤੇ   

ਸਵਾਏ    ੳੁਮਰੇ    ਤਾੲੀਓ    ਮੋਜਾ    ਕੁੱਂਖੋ    ਕੈਦਾ   

ਮਿਠੀਏ    ਸੱਚੇ।    ਗੱਡਣੇ    ਬੇੈਠੀ    ਘੈਟ    ਕੁੱਟਕੇ   

ਮੱਸਲੇ    ਸ਼ਰਟਾਂ    ਲਵਾਂਗੇ।”    ਹੌਣਗੇ    ਦਿਲਾਸੇ    ਲੇਂਦੇ   

ੳੁੱਡੀਕ    ਸ਼ੀਸਾ    ਬਹੁਤਿਆ    (Attitude)ਤਾਂ    ਕਟਵਾਏ    ਹੰਜ਼ੂ   

';ਸਾਡਾ';    ਚਕਾਤੀ    ਤੱਤੇ    ਉਠਾਉਂਣ    ਪਾਬੰਦੀ    ਹੋਵੇਂਗਾ'   

ਹੋਵੇਂਗਾ    ਉੁਤੋ    ਰਵਾਏਗੀ    ਨਹੀਂੳੁ    👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👦    ਤੀਂਵੀ   

ਬੈਹਜੇ    ਮਾਲਕ☝    'ਸਿੱਖਿਆ    ਰੱਜਦੀ    ';ਬਾਜੀ';    ਹੱਸੀਏ   

ਸ਼ਹਾਦਤ    Expression    favourite    ਕਿੱਤਾ    ਦਿਓਗੇ    ਛੋੋਟੀ   

';ਨਾਮ'👆;    ਸਚੀਂ    ਮਿੱਤਰੋ🌸    ਕੈਪਰੀਆ    ਹੀਟਰ    🏡ਰੂਮ   

“ਪੁੱਤਰ    ਸਿਕਵਾ    ਸੁਨਲੋ    ਚਿੱਭ    ਸੇਹਲੀ    👔👖👚ਜੈਕਟਾਂ   

👩👱ਆਪ    ਗਲਾਫ    ਗੀਜਰ    ਨਵੇਲੀ    ਨੂੰ😀😆😘ਹੈਪੀ    ਅਫਵਾਵਾਂ   

“ਮੱਖਣ”    ਹੱਟਦਾ    ਵੈਲਡਿੰਗ    ਪੁਠਾ    ਓਸਦੇ    ਬੁੱਲਟ   

ਬੇਵਕੂਫ਼    ਪਲੱਸ    ਸੇਵੀਆਂ    ਜੂਬ    ਹੋ।”    ਯਾਰ👬ਹੁੰਦਾ   

ਨਖ਼ਰੇ    ✍ਕੇ    ਲਾਲੀ🔴ਏ।।    ਬੋਲੀ😘    ਕੇ।।    ਅੱਖਾਂ👀ਦੇ   

ਮਸਾਲਾ    ਦੇ…    ਫੁਕਰੀਆ    ਖਾਰਾ    ਹੁਣ…    ਉੰੱਥੇ   

ਸਦਮਾ    😢ਬਚਾ    ਮਤਬਲ    ਟੀਵੀ    👉ਬੰਦੇ    ਓੁਹਦਾ   

ਹਾੜਾ    ਵਪਾਰੀਆਂ    ਨਸਲ    ‘‘ਡਾਕਟਰ    ਮਰੀਜ਼    ਨਾਲ)   

ਮਹਿਲਾ    ਫਿਲਮਾ    ਕਹਿੰਦੀਆ    ਰੋਮਿੰਗ    digestion    ਡਾਂਵਾਡੋਲ   

ਕਲਰਸ    ਵਹਟਸੱਪ    ਮੁੰਡਾ–    ਡੋਬਿਆ    ਜ਼ਨਾਬ    ਜੀਆ   

ਦਫਨਾਉਣੇ    ਵੀਨਹੀਂ    ਰੌਦੇ    ਵਾਲਿਉ    ਦੇਖੁੂ    ‪‎ਤਾਂ‬   

ਹੋਣੇ🙏    ‘‘ਇਸ    ਕਰਵਾਂਦਾ    ਦੌੜੇ-ਦੌੜੇ    ਹਾਥੀ-ਘੋੜਿਆਂ    ਕਰਾਂਗਾ।”   

ਲੜਕੇ    ਸਹੁਰਾ    ਰੋਲਤੇ    ਸਾਮਾਨ    ਦੁਲਹਾ    ਰੁਪੇ   

ਅੱਜਕਲ੍ਹ    ਕਮਲਿਏ…💑❤    🕊🕊️    “ਜੀ”    ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ    ਕਲੀਅਰ   

ਇੰਨਾਂ    ਕਲਰਕ    ਕਰਵਾਵਾਂ    ਫ਼ਾਸਲੇ    🐍ਲੜ    ਛੱਪੜ   

ਚਿੱਟਿਆਂ    ਉੱਥੋ    ਤੌਬਾ    👱ਮੈੰ    ਬਖੇਰੋ    ਗੁਲੇਲਾ   

ਫੜਣ    ਯਾਂਰ    ਹੰਢਾਵਾਂ    ਸ਼ੂਰਤਾ    ਪਰੀਤਾਂ    ਦਿਸੀ   

ਚੋਬਰਾਂ    ਲੈਦੇਂ    ਮੈਂ👱🏻    ਹੱਸਦੀਏਂ    ਰੱਖੀਅਾਂ    ਡਿਵਾਈਸ   

ਖਿੱਚੀਆਂ    ਚਾਹੁੰਗੇ    ਗਵਾਉਣ    ਗੂੜਾ।    ਬਖਸ਼ਾਉਣ    ਪਿੳੁਰ   

😡ਅਾਕੜ    ਸੱਤ-ਸੱਤ    ‎ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ‬    ਡਰਾੲਿਵਰ    ਤੀਰਾਂ    ਵਾਤਾਵਰਣ   

ਸਮਾਇਲ    ਦੇਖਭਾਲ    ਅਬਦਾਲੀ    ਪਏਗੀ    ਦਿਲ💔ਕਿਸੇ    ਸੁਣਿਐਂ   

ਲੋਅ    ਕੱਢਣੀਆ    ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ    ਛੱਡਵੀਂ    ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰ    ***ਜ਼ਿੰਦਗੀ   

ਤਾਣ    ਮੁਕਾਤਾ    ਸਿਗਰਟਾਂ    ***ਕਮਜ਼ੋਰ    '''ਮਜ਼ਬੂਤ''    ਸਾਰਿਅਾ   

**ਬਾਰੇ    ਹੈ💕💕    ਮਸ਼ਹੂਰੀ    ***ਲੋਕਾਂ    ਦਸਿਓ    ਰੁਲਾ   

ਪੈਜੇ    ਦੇਖਲਾ॥😔😣    ਟੈਲੀਫੋਨ    ਰਜਾ🙏    👉ਦੇਖ    ਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ   

ਰੱਖੀ|    ਦੇਖਣਗੇ    ਤਲਾਸੀ    ਤਿੱਖੀਆਂ    ਵੱਜ•    ਫੌਲਾਦ   

ਚਹਰੇ    ਪੈੱਟਾਂ    ਤੋਲਤੀ    ਰੱਬ-ਬੰਦੇ    ਡੁਲਾਇਆ    ਸਿੰਰਜਾਂ   

ਜਾਣਾ।    �ਫਿਰਦੀ    ਕੇਂਦੇ    ਭੁੱਲਣਾਂ    ਜੜ੍ਹ    ਸਿਵਿਅਾਂ   

ਕੜਕੀ    ‪‎ਤਕਦੀਰ‬    ਐਨਟੀਨੇ    ਕਚਿਹਰੀਆਂ    ਦੇਣੀਆਂ    ਅਾਂਦੇ   

ਪਿਸਤੋਲ    ਦੂਣਾ    ਞਾਲੀਆਂ    💪ਪਾਉਣ    ਹੋਜਵੇ    “ਤੇ   

ਛਿੱਟ    ਦਖਾ    👫ਵੀ    ਰੋਲੀ    ਅਮਲਾਂ    ‪ਤਸਵੀਰ‬   

👩ਯਾਦ    ਸਾਹਮਣਾਂ    ਪੌਦਾ    ਅੈਸੇ    ਦਰਵਾਜਾ    ਅੰਨੀਆਂ   

ਜੁਦਾੲੀ    ਤੁੜਵਾ    ਗੈਰਾ    ਅਸਾ    ‘‘ਸਬਜ਼ੀ।”    🌸ਲਓ   

👕ਟੀ    ਮਰਨਾਂ    ਔਗਣਾ    ਦੀੲੇ    ਉਠਾ    ਮੱਲਣਗੇ   

ਕਿਓੁਕਿ    ਸਾਹਸੀ    ਸੋਬਦਾ    ਗਹਿਰਾਈ    ਬੁਢਾਪਾ👵ਕਿੱਸੇ🤔ਸਣਾਓਦੇਂ    ਟੁਟਣਾ   

ਭਿਖਾਰੀ    ਕੰਦੇ    ਅੰਟੀਆਂ    ਕਰੋ¿    ਜ਼ਸਨ    ਇਹਨੇ🔫ਕਾਂਢ   

ਸਪੇਰਿਆਂ    ‘‘ਬੱਚੇ    ¿ਜਵਾਨੀ💪ਚ    ਪਿਲਾਉਣ    ਘੁੱਟਤਾ    ਲੰਗਂ   

ਹੋਸ਼ਿਆਰ    ☁ਸਮਝ    ਜ਼ਹਿਰਾਂ    ਟੋਟੇ    ਰੋਇਆਂ    ਖੋਇਆਂ   

ਝੱਲਣਗੇ    ਕੋਠੀਅਾ    ਛੋਟੀਅਾਂ    ਛਿੜਕਦੇ।”    😊ਕਰਵਾਉਂਣੀ    🔈ਰੋਲਾ   

ਪਾਵਾਂਗਾ    ਕਿਨਾਂ    ਸੁੱਤੀਆਂ    ਟੂਣੇ    👉ਅੱਜ    ਕੌਮਾਂ   

ੳੁੱਡੀ    ਸ਼ੌਕੀ    ਆਈਏ।    Instagram    ਹੋੳੁ    ‘‘ਅਸੀਂ   

ਲੁਣ    ਦੇਖੋਗੇ    ਵਗਦੀ    ਜਲੇ    ਤੋਂ!!    ਜਨਾਨੀਆ   

😊ਲੱਗਿਆ    Department    ਕਰਨੈਲ    ਖੋਜਣ    ਆਏ-ਗਏ    ਸਿਰਫਿਰੇ   

ਫਿਕ    ਘਾਬਰੀ    ਫੈਲਾ    ਵਿੰਚ    ਨੇੜੇ!    ਇੱਲਾਂ   

ਭਾਵੈ    ਵੈੇਮ    ਕਬੂੁਤਰ    👉ੲਿੱਕ    ਰਸਮ    ‘‘ਇਹ   

ਉਬਾਲ    ਫੈਲੀ    ਵਰਤਿਆ    ਨੀਆਤ    ਮਹਿਫਿਲ    ਬਣਾਓੁ   

ਿਹੱਕ    ਨੇਜੇ    ਟੁਕੜਿਆਂ    ਛਾਵੇਂ    ਸਾਚੀ    ਪੁਚਕਾਰਦੇ   

ਦੁਕਾਨਦਾਰ:    ਸੁਧਾਰੋ    ਮੁੜੀ    ਆਪਨਾ    ਦਹਾੜਦਾ    💪�ਬੁਲੰਦ   

ਬਣਜੂ    ਨਗੀਨੇ    ਭੇਤ-ਸਮੁੰਦਰ    ਗੂਰਾਂ    ਮੁਟਿਅਾਰੇ…    😍ਆਸਾ   

ਬਣਗੀਆਂ    ‪‎ਕਾਮਯਾਬੀ‬    ਗਾਲਿਆ    ਲਈਆਂ।    ‘ਸਮਝ    ):ਚੱਲੋ   

ਕਹਾਂਗੇ    ਸਹਾਂਗੇ    ਮੈਡਮ:    (ਪੱਪੂ    ਲਾਇਨ    ਟਾਵੇਂ   

ਚਲਾਣੀਆਂ    ਰੋਣਾਂ    ਬਾਹਵੇ    ਘੁਮਦੀ    ਨਹੀ🙏    ਪਿਠ   

ਖੋਭੇ    ਤਰੋਹ    ਇਥੋਂ    ਮਰਜੋ    ਕੁੜੀ😀    ਸੋਂਦਾ   

ਨਂਹੀ    🙏🏼ਰੱਬ    ਹੋਵੀ    ਡੱਸਣ    ਕਾਣਾ    ਮਜ਼ੇ   

♠ਬਣਾਵੇ    ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ    ਹੌਂਸਲਾ💪🏼ਨਾ    ਕਚਹਿਰੀਆਂ    ਰਖੂੰਗਾ    ਰੁੱਲ   

ਇਗਨੋਰ    ਗਿਰੇ    ਸੀ🤔    ਚਡੇਲ    ਵਫਾਂਈਆ    ਸਿਆਪੇ   

ਗਵਾਹੀਆਂ    ਹਾਣਦੀੲੇ    ਨੀਂ।😔😔✍    ਯੈਂਕਣ    ਸਾਡੀ😔    ਪੁੱਛਣਾ   

ਗਿਰਨੇ    📣ਸਮਝਾ    ਸੋਹਣੀਆ    ਸੰਗਰੂਰੋਂ    ਆਏਂਗਾ    ਨਿਆਰੇ   

ਕਿਅਾਂ    ਲਿਜਾਣੇ    ਆ…ਜਿੱਥੇ    ਕੀਹਨੇ    ਇੱਧਰ    ਨਫਰਤ😔   

ੲਿਜ਼ਾਜਤ    ਜਿੰਦਗੀ👈    😊ਵੇਖਿਅਾ    ਰੱਖਦਾ🙏🙏    ਪੂੰਝੀਆਂ    ਮਾੜੇ😏   

ਲਿਹਾਜ਼    ਗਾਉਣੇ    ਮਿਸਾਲ    ਤਾਹਿੳੁ    ਦੁਨੀਆਵੀ    ਲੇੇੈਂਦਾ   

👱👱ਮਾਵਾਂ    ਦੁਅਾ    ਚੀਚੀ    ਪਾੲਿਆ    ਬੀੜੀ    👆••ਕੁੜੀਅਾਂ   

ਤੁਹਾਡੇ👌ਬਾਹਲੀ    **ਦੁਨੀਅਾਂਦਾਰੀ    ਦੁਅਾਵਾ    ਸੱਚਾ!    ਚਸਮੇ    ਸਮਝਾਵੇ   

ਠੇਕਿਆ    👬ਦੇ    ਹਿਲਦਾ    ਲਹਿੰਦੇ    ਚੁਕੇ    ਪਰਦੇਸੀ✈ਸੱਜਣਾ   

ਐਨੇ🙏ਤਾਂ    ਪੁਨ    ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ    ਨੂੰ।    ਰਚਾੳੁਂਦਾ    ਉਡੀਕਦੇ   

ਘਿੳੁ    ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ    ਚਾਉਂ    ਜਾਨੀਆਂ    ਤੇਰਾ।    ਵਗਾ   

ਖੜਦਾ    ਦਿੱਲ❤    ਜਿਹਡ਼ੀ    ਬੱਨ    ਬਿਸਕੁਟ    ਹਾਂ_   

ਕੁੱਟਤੀ    ਖੋੋਫਲੇ    ਨਜਾੲਿਜ    ਬੋਹਤਾ    ਦੁਰਵਰਤੋਂ    ਨਿਕਾ   

ਸਦਵਰਤੋਂ    ਵਾਧੇ    ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ    ਲੰਘਾਉਂਦੇ    ਹੈਗੀ🙋    “ਠੀਕ   

ਜੀਂਦਾ    “ਮੰਮੀ    ਸੌਹਰਾ    ਦਹੀ    ਦੇਖਲਿਆ    ਕੈਪ   

ਚਮਕੀਲੇ    ਤੇਰੀ👌👌👌    ਕੀਆ    👀ਬੁਜਾਰਤਾ    ਗੁੱਮ    xpressions   

ਮਿਣ    ਵਜ਼ੂਦ    ਡੌਲੇ    ਕਾਗਜ    ਉਏ👊👊🔨    ਸੁਣਦੀ   

ਗਾਹਕ    ਅਫ੍ਰੀਕਾ    ਭਾਜੜਾ    ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ    ਸ਼ੌਂਕੀ    ਆਉਂਦਿਆ   

ਜੀਜੂ”    ਕਹਿਨ    “ਜੀਜੂ    ਅਸ਼ਾਂਤ    ਪਛਤਾਉਂਦਾ    *ਕੋਸ਼ਿਸ   

😅ਸ਼ਾਂਤ    🚶ਸਾਊ    ਤੱਕਣਾਂ    ਨਗੀਨਾ    ਤੁਜਰਬਾ    🚫ਨਹੀ   

ਮੁਜਹੇ    ਦਾ…ਕਹਿੰਦੇ    😓ਤਾਂ    ਮਾਰਾਂ    ਹੋੲੀ😔    ਜਿਨ੍ਹੀ   

ਵਰਗੀ…    ‘‘ਦੋ    ਲਾਇਦਾ    ਦੇਦੀ    ਹੋਰੀਂ    ਅੱਯੋਧਿਆ   

ਖੇਡੀ    👌ਕਰਦੇ    ਲੇਖ਼ਾਂ    😋ਅਸੀਂ    ਜਤਾਉਂਦੇ    ਤੋਰਨਾ   

ਹਨੂੰਮਾਨ    ਸਿਨਮੇ    ਲੰਬੜਾ    ਖੌਰੂ    ਨਿੰਦਿਆਂ    ਦੂਜ਼ਾ   

ਰੱਟੇ    ਕਮੀਅਾ    ਨਿਭਾੲਿਅਾ    ਰੋਆਉਗਾ    ਰੁੱਸਦੀਆਂ    ਕਮਾਇਆ।   

ਮਜਬੂਰੀਆ    😢ਮਾਰੀ    ਰਗੜ੍ਹ    ਲੱਲੀ    ਵਰਗਾ…    ”ਰੱਬ   

'ਕੁੜੀ    “ਕੰਜਰੋ    ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ    ਪਲਕੋਂ    👥ਹੋਰਾ    ਬੁੱਝਣੇ   

ਮੁੰਡਾ--    ਲਿਹਾਜ਼    ਬਣੂਗਾ    ਚੱਕਣ    😭😭😭😭😭😭😭    ਕਫ਼ਨ   

ਜਿਓੰਦੇ    ਸ਼ਾਮੀ    ਚਰਨੋ    ਹੋਸਟਲ    ਕਰੇਜ਼    ਤਕਦੀਰੇ   

ਜ਼ੀਂਦੇ    ਦੁਖਾਉਣਾ    ਬਣਾਦੇ    ”ਮੁੰਡੇ    😍ਚੋਰ    ਜੜ੍ਹਦਾ   

ਅਮਲੀ:    ਕਾਬੂਲ    ਪਹਿਨਦੇ    ਚਿੜ੍ਹ    ਆਜਾਂਗੇ    ਕਿਉਂ_ਫੜ਼_ਮਾਰੀਏ_ਫੋਕੀ_ਸਾਨੂੰ_ਪਤਾ_ਅਸੀਂ   

ਸੀ💞    ਭੌਕਦੇ    ਚੁਸਕੀ    ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ    ਮੁਰਾਦਾਂ    ਲਿਖਾਂਗਾ   

ਸ਼੍ਰੀਂ    ਅਜੇ_ਬਣੇ_ਨੀ_Star_ਮਿੱਤਰੋ_ਬਸ_ਸ਼ੌੰਕ_ਪੂਰੇ    ਖਰਬ    ਵਡਾਉਂਣ    ਭੁਲਾਵੀਂ    ਤੇੜੋਗਾ   

ਮੇੜੋਗਾ    ਅਜਮਾਂਦੇ    ਅਜਨਬੀ।    ਭਲਿਅਾ    ਜਿੰਦ_ਵੇਚਕੇ    ਉੱਠ-ਉੱਠ   

ਅਜਮਾਉਂਦੇ    ਬੁਲਾਉ    ਰੋਵੇਗੀ    ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ    ਮਿੰਨਤਾ    ਸੀਵੇਆਂ   

'ਜਿੰਦ    ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ    ਅੋਕਾਂਤ    ਪਹਿਲੇਂ    ਗੇਟਾਂ    ਜਾਂਦਾ!!!   

ਜਿਹਾ👌    ਦਿੱਖ    ਸੁਦਾਈ    ਤੁਮਾਹਰਾ    ਤਰਸਦਾ    ਜੁਰਾਬਾਂ   

ਫਿਕਰਾ    ਹਿੱਕਾ    ਮਾਰਦੇ🚜    ਬਨਿਆਂ    ਸੰਜੋਗ    …ਆਪਾਂ   

ਕਹਿੰਦੀ:-    ਨਚਾਉਦੀ    ਚਾਹਵਾਨ    ਵਿਕੇ    ਸਕਿਆਂ    ਦੱਸਾਂਗਾ   

ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟਾਂ    ਤਰਸੀ    ਖਾਣੀ😉    ਪਾੜਦੀ    ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ    ੲਿਕੱਲਾ   

ਜਿੱਤਿਆਂ💪ਦੇ    ਤ੍ਰਿਂਝਣਾ    ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ    ਮੈਂਥੋ    ਆਵਾਜ    ਸੁਲ੍ਹਾ   

ਤਰਸਾਂ    ਦੇਵਤੇ    ਧੋਖਿਆਂ    ਭੌਲਿਆ    (ਪਾਚਣ    ਵੱਡੀਅਾ   

ਕਿਆਰੀਆਂ    ੲਿਹਦੀ    ਮਚਾਈਏ    ਗੰਭੀਰਤਾ    ਰੁਸਣ    ਪਹੁੰਚੀ   

ਭਰਮਾਉਂਦੀ    ਮਰਵਾ    ਚਾਹੀ    ਮਨਾਉਂਣ    ਨਾ😔    ੳੲੇ😔   

ਮਿਲਿਅਾ    ਨਿਕਲੇਗਾ    ਕਹਿਨੈਂ    ਤੋੜੀ    ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ    ਵੇਖੀਦੇ   

ਜੋੜੀਦਾ    ਬੀਜਿਆ    ਖਾਈਂ    ਅੱਲੜੇ👱🏻‍♀    ਇਕੱਲੀ    ਜਾਦੀਆ   

ਖਰਨਾਂ    ਸੂਚਨਾ    ਗੱਭਰੂ👨‍💼    ਟਿਚਰਾਂ    ਪਾਉਣਗੇ    ਵਰਤਨਾ   

ਕਹੂਗੀ    ਡ੍ਰਾਈਵ    👉ਨਾ    💧ਨਾਲ    👥👤ਦੇ    ਹੱਕਾ   

ਸੁਣਾਵਾਂ    ਡੋਲੇ    ਕੈਸਟਾਂ    ਪੱਕਿਆ    ਵੱਜਗੇ    👉ਸਵਾਲ   

ਲੁਕਣ    ਗੁੰਜ    ਨੱਚੀਏ    ਦੀ……    ਕੱਚਿਆ    ਹਾਰਿਆਂ👎ਦੇ   

ਹੰਜੁਆ    ਆਲਾ:-    ਨਵਿਆ    ਦੇਵੇਗੇ    ਢੋਂਦੇ    ✋ਨੀ   

ਤਰੀ    ਕੁਜ    ਦਿਉਂ    ਕੋਣ-ਕੋਣ    ਵਾਜ਼ੋਂ    ਤੱਖਤ   

ਫਿੱਕਰ    ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ    –ਮੁਕਰੇ    ਰੋਵੋਗੇ    ਪੜਨੋ    ਮੁਸਲਮਾਨ   

😊ਨੀਵੇਂ    ਰਹਿਣਾਂ    ਡਰਾਉਣ    ਅਜਿਹੀਆਂ    ਕਰੂਂ    ਥਰੋਅ   

ਤੋੰ    ੳੁਂਗਲ    ਹੰਦੇ    ਚੋੰ    ਤਾਂਈਂਓਂ    ਵਾਜੋਂ   

ਨਿਕਾਲ    ਲੱਬਦੀ    😂😂😝😝    ਰਾਜ਼ੀ    ਕਰਣੇ    ਗਾਣਿਆਂ   

ਅਾੳੁਦਾਂ    ਬਰੈਂਡਿਡ    ਸਵੈਗੀ    ਵਾਜ਼ੇ    ਸੋ਼ਂਕ    ਨਾਪਤੋਲ   

ਲੁਟਦੇ    ਲੱਗਣੇ    ਫ਼ਰਜ਼    ਮੰਜ਼ਿਆਂ    ਸਿਕਾਇਤਾਂ    ਥੋਡਾ   

ਵੱਜਣੇ    ਸਪੀਕਰ    ਮੋਜਾਂ    ਜ਼ਾਤ    😁ਦੇ✌ਚੱਕਰਾ    ਸਵਰਾਂ   

ਦੇਖਲਾ॥    ਭੈਣਜੀ    ਹੋਣਾਂ    👏ਯਾਰੀਆਂ    ਮੱਚਾਂਗੇ    👤ਇਨਸਾਨ   

ਵਾਗਰਾਂ    🖇ਬੇਲੀ    ਸੀਰੀਆਂ    ਗਾਹਤੀ    ਗੀਰੀਆਂ    ਉਡਾਵੀਂ   

ਅੱਸਾਂ    ਮਿਲਾਈ    ਨੋਬਤ    ਪਰਖਦੀ    😐ਕੱਲ    ਜਾਊਗੀ   

ਸਟੂਡੈਂਟ    ਲਾਤੀ।    ਨਿਖਰੇ    ਓਹ🙏ਸ਼ਰੇਆਮ    ਕੁਟੋ    ਸ਼ਕੱਲ   

ਪਰਤੀਤਿ    ਅਾਪਣਾ💑    ਰੱਬ♢ਨੇ    ਅਾਵੳੁ    ਬੁਲਾਵੇਂ    ਖਿੜਿਆ   

“ਅਲਵਿਦਾ”    ਬਣਾਈ☆ਹੋਣੀ    ਡੁੰਗੇ    ਭੁੱਲਿਆਂ    ਪੇਸੀ    ਸਾੰਨੂ   

ਕ੍ਰਿਪਾ    ਰੋਂ    ਅਗਵਾਈ    *ਪਰਮਾਤਮਾ    ਲਿਖਵਾਂ    ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ   

ਮੁਸਕੁਰਾਉਣਾ    ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ    ਬੈਗੀ    ਖਿਲ    ਜਿੱਤਅਉਣ    ਮਜ਼ਬੂਰੀ   

💁‍♂ਸੌਕ    ੳੁਪਜੈ    ਉਠਾਣਾ    ਵੀਹਣੀ    ਸਿਖਾਤਾ    ਅਾੳੁਂਦੇ   

‪‎ਇੰਨੋਸੈਂਟ    ਬਰੰਗੀ    ਦਬਕੇ    ਦੁੱਖਾਵੇ    ਸਾਡਾ🙏    ਕਮਾੳੁਣੇ   

ਸਾਦੀ    ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ    ਭੁਲਾੳੁਣ    ੳੁਡਾੲੀ    *ਬਾਪੂ    ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ   

ਅੱਜ☝ਕੱਲ    ਜੋਖ਼ਮ    ਜੌਹਰੀਆ    ਬਾਲਕੋਨੀ    ਬਹਾਵੀ…    ………ਕੀ   

ਪੁੱਜ    ਵਾਸ    ਧੜਕਦੀ    ਲਕਸ਼ਮੀ    ‪ਕਿਉਟ‬    ਸਾਰੇ😅   

ਜਿਨ਼ਾਂ    ਨੀ😜    ਲਕਾਉਂਦਾ    ਸਾ੩ੇ    ਚਿਗ਼ਾਰੀ    ਸਾਂਥੋ   

ਭੀਗਨਾ    ਸਕੇ…    ਬਹਾਦਰੀ    ਵੇਖਣਾ    ਸ਼ਰੀਫ਼ਾਂ    ਕੇਹ   

ਲਗਾਉਂਣੀ    ਇਲਾਜ਼    ਜੜੀਦੇ    ਵਲ੍ਹੈਤੀ    ਵਸਾਹ    ਪਛਾਣੈ   

ਜਲਿਅਾ    ਮਚਾਉਂਦੇ    🚶‍ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ    ਬਾਰਿਸੋ    ਲਾੲੀਦਾ    ਚੜਾਉਂਦਾ   

ਹਾਲ਼    ਟਰੇਂਡੀ    ਗੋਲਕ    ਸੋਣੀ    ਨਿਕਲੋ    ਰਾਂਝਾ   

ਪੁੂਰਾ    ਬਹਿੰਦਾ    ਕੱਪੜੋ    ਸੰਵਿਧਾਨ    ਮੱਚ    ਅੈਂਂਵੇ   

ਬੈਂਕਾਂ    ਸੌਂਗ    ਚੜਾੲੀ    ਕੀਮਤੇ    ਦੇਖ!    ਖੁਸੀਆ   

ਜੋਟਾ    ਚੜਨੋ    ਹਾਦਸਿਆਂ    ਘੁੰਮਦੇ    ਜਾਵੀਂ…    ਲ਼ੰਘ   

ਗਾਡਰ    ਪਦਾਰਥਾਂ    ੳੁੱਤਰ    ਮੁਟਿਅਾਰੇ    ਟਰਾਲੇ    ਸਪੋਟ⬆   

ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ    ਜਿਤੀਏਂ    ਕਣਕਾ🌾    ਸੇਬ    ਨਿੱਕੀਆਂ-    ਅਨਜਾਣ   

ਸੂਰਜ਼    ਦੇਂਵੀ    ਸਦੀ    ਫੋਨ।    ਮੰਢੀਰ👬    ਖੜ-ਖੜ   

ਦਿੰਦੀ॥    ਪੇੈਣਾ    ਟੇਕਿਆ    ਸੰਗਰੂਰ    ਵੱਡੇ_ਵੱਡੇ    ਰੜਕਦੀ   

ਛਾਪਾ    ਆਜੀਂ    ਨਿਭਾਉਂਣਾ    ਫਾਈਲ    ਨਾਰਾ    ਲੁਟਾਉਣ   

ਲੜਕੀ    ਕਿਰਿਆ    ਕੱਟਦਾ    ਬੇਹੋਸ    ਹਸਪਤਾਲ    ਮੰਗਾਈ   

ਜਿੱਤਦੇ    👬ਦੁਨੀਆਂ    ਸ਼ਹਿਰੀ    ਦੁਕਾਨਾਂ    ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼    ਖਾਉ   

ਲੋਟੀ    ਬਜਾਰ    ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ    ਆਊਂਦੇ    ਉਡਦੇ    🏠ਹੈਨੀ   

☎ਲਾ    🔗ਵਿਚਕਾਰ    ਟੇਕਦਾਂ    ਮੁਸਕਰਾਨੇ    ਹਸਦੀ    ਹੈ••   

ਤਮੀਜ    ਬਤਮੀਜ਼ੀ    ਪੈਣਗੇ    ਗੁਆਂ    ਹੋਲ਼ੀ    ਗਰਾਰੀਬਾਜ   

ਫੋਲੋ    ਕਿਹੜੀਆਂ    ਸਿਕਾਰੀ    ਉੁਮੀਦ    ਡਿੱਗੋ    ਮੂਧੇ   

ਫ੍ਰੀ    ਜਾਨਣ    ਮਨਾਵਾਗੀ    ਛੇਦ    ੳੁੱਡ    ਆਸ਼ਕੀ   

ਦਿੱਤਾ😬    ਨੂੰ„    ਕੰਜਰੋ    ਗਵਾਂ    ਬਨਦਾ    ਤਬਲੇ   

ਫਿਰ…    ਰੰਗਿਆ    “ਤਾਂ    ਜਾਏ…    ਵਰਜਨ    ਗਵਾਂਢ   

ਸੌਰੀ    ਸ਼ਜਾ    ਢੇਰੀ    ਉਠੀਏ    ਲਫਜਾ    ਚੂੜੀ   

ਲਓ।”    ਪੈਂਦਾਂ    ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ    ਕਾਲਿਅਾਂ    ਘੁਟਾਲਾ    ਤੜਫ   

ਚੱਲਜੂ    ਸੈਕੰਡ    ਨੂਟ    ਛੱਡੀਆ    ਹਿਚਕੀਆਂ    ਤੰੂ   

ਹੋਵਾ    ਖੜ🚶ਹੋੲਿਅਾ    ਅੱਖੀਓ    ਸਟੱਡੀ    ਜੀਉਣਾ    ਅਧਰੰਗ   

ਆ😝😝😝    ਰੰਗਨੀ    ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ    ਬਾਲੇ    ਆਉਦੇਂ    ਪੁਨਰਜ਼ਨਮ   

ਅਾਉਂਦੀ    😉ਮੁੰਡਾਂ    ਡੇਲੇ    ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ    ਸਿਨਿਆਂ    ‘‘ਤੋੜਨਾ   

ਜਰਨਾ    ਸਕਦੀ__🤚    ਵੰਡਾਗੇ    ਸ਼ੈਦ    ਸੀਨੇਂ    ਹਿਮਤ   

ਅਾੳੁਣਾ    ਮੰਗਲ    ਕਾਫਲਿਆਂ    ਕਹੀਆਂ    ਕਬੂਤਰੀਆਂ    ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ   

ਹੰਢਾਉਣੇ    ਡੰਗਰਾਂ    ਸਿੱਟੇ    ਮੰਨੇ    ਧੋਂਦੀ    ਉੱਨਾ   

ਪਲਕ    😥😥😥    ਲੰਗੇ    ਚੁੱਕ-    ਹਰਾਉਦਾ    ╰❦╮ਚੂਰੀ   

ਦੱਸਣੇ    ਉਕਾਬ    ਸੂਲਾ    👉🏻ਸ਼ੇਰ    ਬੈਨ    ਸੀਤਾ   

ਹੈ…ਨਹੀਂ    ਉੰਨੀ    ਵਿਰਤੀ    ਸਕੁਟੀ    ਸ਼ੋਂਕੀ    ਆਸ਼ਿਕਾ   

ਸਮਾਂ⏰    ਉਏ👊    ਲਿੱਤੀ    ਵਿਰਸੇ    ਸੀ😠    ਤਕਿਆ   

ਆਚਾਰ    ਧੁਲ    ਤਰਸੇਂਗੀ    ਸਿਕੇ    ਲਗਾਉਣੀ    ਲੱਗ💔ਜਾਣਗੇ   

ਸੀ ਦੱਸਾਂਗੇ    ਪੁੱਤ-ਪੁੱਤ    ਜਾਣ॥    ਜੱਚੂੰਗਾ    ਨਾ💞    ਖੁਹਾਇਸ਼   

🛐ਤੋ    ਫਸ਼ਲ    ਗੲੇ_    ਕਹੀਦਾ    ਆਕਲੈਂਡ    ਛੁਪ   

ਕੁੱਕੜ    ਮੀਲ    ਹੋੲੀਅਾ    ਦੋੜ    ਅੰਦਾਜੇ    ਝੱਲਣੇ   

ਸਕਦਾ☬♠    ਸਬੂਤੇ    ਕਹਾਉਂਣਾ    ਰਂਕ    ਉਡੋ    ਜਨੇ   

ਅਸੀਂ🙍ਗੈਰਾ    ਰਿਹਾ।”    ਕਲੋਲਾਂ    👀ਅੱਖ    ਸ਼ਰਾਰਤ    ਢਾਈਏ   

ਮਨਾਊਂ    ਪੰਡਾਂ    ਸੀਗਾ    ਪੜਾਵੇ    ਕਹਾਣੀਅਾਂ    ✍️ਨਾਲ   

ਜਰਾਂਗਾ    ਜ਼ਲਦੀ    ਸ਼ਕਤੀ    ਉਬਾਸੀ    ਜਿੱਡਾ    ੲੇਨੀ   

ਡਰਨ    ਸਿਰੇ💪💪ਦੇ    ਫੁਰਤੀ❌ਨੀ    ਪਾਇ    ਅਣਮੁੱਲਾ    ਪਰਹੇਜ਼   

ਸ਼ਹੇਲੀਆਂ    ਪਥੱਰ    ਦਸਦੇ    ਚਿਣੇ    ਫ਼ੱਕਰਾਂ    ਭੈੜੀਆ   

ਟੱਕਰਨੇ    ਪੋਹ    ਬੋਲੀਦਾ…    ਤੁਰਾਂ    ਘੂਰ😠    ਚੱਲਿੳ   

ਹਾਣਦਾ    ਗੁਨਾਹਾ    🕺ਤੇਰੀਆ    ✏ਲਿਖੇ    ਇਨਸਾਫ਼    ਸੈਲਫੀ   

ਨਸ਼ਿਆਂ💊💉🚬ਤੋਂ    ਕਰੋ।”    ਰੜਕਾਂ    ਹੋਈ…    ਟਪਾਲਾ    ਮਸਾ   

╰❦╮___________ਰੁਸੀਆ    ਮੋਹਬਤਾ    ਜਿੱਲ੍ਹਿਆਂ    ਜਲਾਲਤ    ਅੱਜੇ    ਵਿਉਂਤ   

ਅੱਲ਼ੜੇ    ਮਨਾਉਂਦਾ    ਰਹਿਤ    ਮੱਖੀਆਂ    ਗੱਡੀਆਂ🚕🚗    ਕੱਲਾ✈   

ਮੰਗਤੇ    ਖੜੂ🐆✋🏻    ਬਲਿਏ    ਨੇ_😝😝    ਮਾਰਤੀ    ਪੁਲੀਸ   

ਕੋਈ;    💑ਰਹੇ    ਬੰਨੀਆਂ    ਹਫਤਾ    ਜਮਾਨੇਂ    ਰਕਾਟ   

ਗੋਰੀ    ਅਥਰੀ    ਠਾਰਾਂ    ਕੈਸੇ    ਸਬਦਿ    ਤਨਖਾਹ   

ਖ਼ਾਲੀ    ਹਮਾਇਤੀ    ਰੁਲਾਇਆ    ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ    ੳੁਸਨੂੰ    ੲਿਹੇ   

ਕਿੳਂਂ    ਨਦਾਨੀ    ਦਿਹਾੜੀ    ਮਿੱਠੀੲੇ    ਨਿਕਲੇ…    ਖੰਘ   

ਘੰਟਿਆਂ    ਖਹਿੰਦੀਆਂ    ਹਵਾਉ    ਚੁਣਿਆ    ਭਾੳੁ    “ਆਟਾ   

ਦਿਲ਼    ਫੁੱਟੇ    ਭੀਗੀ    ਸੁਖੁ    ਸਜਾਉ    ਕੈਪੇਚੀਨੋ   

ਬੜੇ😀ਚਾਵਾਂ    👩‍👩‍👧    ਅਪਣਿਆ    👆••    ਹਿਟਲਰ    ਨਿਰਾਂ   

ਪਹਿਚਾਣਨ    ਕਰਾਉਂਣੀ    ਕਰਮੀਂ    ਸੁਆਣੀ    ਦੇੲੀਂ    ਪਲੀਜ   

ਯਹੀ    👥ਸ਼ੌਕ    ਜਾਵੇਗਾ।”    💤ਆਖਿਆ    ਪੇੇੈਣਾ    ਗਿਰੀ   

ਰੋਹੜੀ    ਸਿੱਖਾਂਗਾ    ਮੌਹਾਲੀ    ਭੁਚਾਲ    ਲੋਗੇ    ਉੱਜੜੀ   

ਲਾਗੋ    ਨਾ💞💞    ਲੜਾਈਆ    ਵੱਜੂਗਾ    ਬਅਾਦ    ਫਰਾਰੀ   

ੳੁੱਤੋ    ਹੋਣਾ॥    ਡਾਕੂ    ਆੳਣ    ਕਰੂੰਗੀ    ਪਾਵੈ   

ਊਪਰਿ    ਸਿਖਾਉਦਿਅਾਂ    ਸੈੱਲ    ੳੁਹਨੂੰ    ਗੁਆਇਆ    ਕਿੰਨ੍ਹਾ‬   

ਹੰਜੂਆ    ♿ਚੜਾਈ    ਮਨਾਵਾਂਗੇ    ਮਾਂ।    ਖਵਾਇਆ    ਮਰੋੜਾ   

-ਦੂਜੇ    ਅਾ…ਤੇਰਾ    ਮਸੂਕ    ਥੰਮ    ਖ੍ਰੀਦਣ    ਬਾਲੀ   

ਦੇ👤ਮਿਤਰਾ    ਚਿੱਕੜ    ਬਿੰਗ    ਢੀਮਾਂ    ਖਿੜੇ😄ਹੋਏ    ਦੱਬਣ🔫   

ਚੜੇਲ    💔ਗਏ*    'ਜਿਹੜਾ    ਟੁੱਟਿਆਂ    ਨੇ…!!    ਜੋਰੀ   

ਦਿਖਾਉਣਾ    ਭੇਡਾਂ    ਟੈਨਸਨ    ਪ੍ਣਾਮ    ਸਹਾਦਤ    ਏਡੇ   

ਵੀਰੇਆ    ਲਿਖਾਰੀ    ਸਹੀਦਾਂ    ਗਾਰੇ    ਸੰਧੂਰੀ    ਪਰਨਾ_______   

ਚੱਲੀਏ    ਝੱਲੀਏ    ਲਲਕਾਰੇ    गुन    ਹੱਟਣਾ    ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ   

ਕੁੱਲ    ਘਾਟਿਆਂ    ਪਿੰਦੇ    ਆਲਿਆਂ    ਵਿਕੇਂ    ਸੁੱਕੀ   

ਲੲੀਅਾਂ    ਰਹਿਨਾ    ਲੋਕ😘    ਜਿੳੁਂਣਾ    ਤਜਰਬੇਕਾਰ    😎😎::😛   

ਪੈਗਾਮ    ੳੁਨੀ    ਚੰਗਾ*    ਮੜਕ'ਚ    ਕਰਨ✈    ਪੌੜੀਅਾਂ   

ਮਿੱਤਰਾਂ💑💕    ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ    ਤਰਸਨ    ਟੇਡਾ    ਆਲਿਆ    ਦਿਨਾ   

ਰਹੀਦਾ    ਵੱਛਾ    ਜਗਾਵੇਂ    ਆਵੇਂ    ਖ਼ਵਾਬਾਂ    ੳਹਦੀ   

ਮੁਹਤਾਜ਼    ਰੀਝਾ    ਸੱਜਾ    ਨੱਪਣ    ਖੁਰੀ    ਅਵੱਲੇ   

ਇਛੀਆ    ਰਖਿਓ    ਕੱਫਨ    👩ਤੇਰੇ    ਹਜਮ    ਕਿਲੋ   

ਖਵਾਉ    ਕਿੱਲੇਅਾਂ    ਰੋਏਂਗਾ    ਵਿਕੀ    ਨਲੈਕ    ਲੱਗਣਾ   

ਨੈਣੋ    ਖੋਲਦੀ    ਖਨੇ    ਮੋਟਾ    ਰੋਣੋ    ਪਾਤਾ   

ਅੰਦਰਲਾ    ਸਰਵਨ    ਬੁੱਤ    ਪੀਪਾ    😂😂😂😂😂    ਤੁਰੂ   

ਬਣਜੂ💑    ਨੂੰ👍    _ਮਾੜਿਆ😏    ਰੱਬੴ    ।।💘    ਠੌਕ   

ਕਢੀਏ    ਡੋਬਣ    ਬਚਦੇ    ਭੁਗਤਣਾ    ਰੋੜ    ਦਿਲਾਂ❤️   

ਬੁਜ਼ਦਿਲ    ਬਰਸਦੇ    ਲੌੜ    ✒ਛਪ    ਵਿਵਾਦ    ਡੁੱਲਿਆ   

ਞਿੱਚ    ਸਾਮਣੇ    ਸਹੀਦ    ਨਿਅਾਰੇ    ਹੌਣੇ    ਰੋਗਾ   

ਸੱਜੀ    Hard work    ☝ਹੱਥ    ਨਾ👩    ਟੁੱਟੀ    ਮੁਲ   

ਚੱਖ    ਅੱਖ਼    ਘੂਮਦੀ    ਜਿੰਨਾ’ਚ    ।।👏    ਕਲੋਲਾ   

ਨਿਵੇਂ    ਨਹੀ!    ਅੱਖ਼    ਦੀਉ    ਆਪਣੈ    ਚੀਜ਼ਾ   

ਫ਼ੱਟ    ਲਓ…    👉ਨੀ    ਰੰਨਾਂ    ਨੂਂ    ਆਜੁ   

*ਦਿਲ❤    ਕਿਸਨੂੰ    ਸਾਂਜ    ਚੱਕਰਾ    ਜੱਗੇ    ਨੇ👈👌👬👬👬👬👬   

ਕੋਲ਼ੋਂ    ਉਡਾਉਂਦੇ    ਛੀਲੜਾ    ਨੇ।।।ਉਸ    ਜ਼ੇਬ    ਉਨਕੋ   

ਨੀਰੇਂ    ਡਰਨਾ_____    ਕੇਲੇ    ਪੜਲੇ    ਰੰਗ😆    ਹਰਨਾ   

ਸਿੱਖੇ    ਗਿੱਦੜਾਂ    ਰਹਿਣਾ😍    ਜਸਟਿਨ    ਬੀਬਰ    ਗੁਜਾਰੇ   

ਰੋਟੇਟ    ਅਲੱਰਜੀ    ਆਂ…    ਖੋਹਲ    ਬੇਠੇ    ਜੋੜੋ   

♻ਜੋਰ    ਸ਼ੋਅ    ਨੱਡੀਆ    ਖਾਤੇ    👖👖ਚੰਗੀ    ਸਟੰਟ   

ਮਿਲਤੀ    ਤਿੱਖੀ    ਅੜਚਨ    …ਕੋਈ    ਬੱਜੇ    ਹੁਣੇ   

ਹਿੱਟ    ਜ਼ੋਖਮ    ‘‘ਦਰੱਖਤ    “ਰਾਤ    ਕੰਨਿਆਂ    ਫਾਟਕ   

ਯਾਨਿ    ਅੈਵੀ    ਜਿਣਾ    “ਯਾਰ    ਅੱਲਗ    ੳੁਲਾਮਾ   

ਗੰਨਿਆ    ਸਾਧੇ    ਬਾਂਸ    ਸੳੁ    ਇਕੱਠ    ਲੂਗੀ   

ਕੰਨੀਂ    ਸੋਜੋ    ਮਲੰਗ    ”ELEPHANT”    ਲਿਖੀਅਾਂ    ਰਾਖਾ   

ਬੀੜੀਆਂ    ਬੁਧਾ    ਹੈ*।    ਵਜੁ    ਸਿਨਿਅਾਂ    ਨਿੱਭ   

ਇੱਕ👩    ਚਲਾਵਾਂ    ਝੁਗੀਆਂ    ਬਆਦ    ਲੌਗ    ਅੱਜ-ਕਲ   

ਛਾਟ    ਸ਼ੋਦੇਬਾਜੀ    ਕੈਫ    ਕਮਾਈਆ    ਦੁਲ    ਟੱਪੀ   

ਫਾਨੇ    ਦਾਨੀ    😂😂😂    ਫੱੜ    ਆ।।    ਪੰਜਵਾਂ   

ਰੰਨ    ‘ਲੋਂਕ    ਘੱਰ    👉ਹਿਕ    ਧੂੰਮ    ਝੱਗ   

ਹਿਜ਼ਰ    ਕਟਿਆਂ    ਚੱਕਵੀਂਆ    ਚਾਦਰੇ    ਉਠੇ    ਸਤਾ   

ਕੁਟ    ਟਰਾਈ    ਉਹਨੁੰ    ਰਖਲਾ    ਲਾਗੀਂ    ਖਾਸ ਦੋਸਤ   

ਜੁਲਫਾਂ    ਝੂਠੀਆ    ਪੂੰਝ    ਖੋਵੇਂਗੀ    ਆਉਗੀ    ਟੁਕੜਾ   

ਗੁਰੀ    ਬਖਸ਼ਾਉਣ    ਗੱਡਤੇ    ਕਰਾਊ    ‪ਤਲਵਾਰ    ਛੁਟ   

ਲਿੰਕ    ਦੁਧ    ਵਹਿਮ😉    ਪੂਨਿਆ    ਬਿਣ    dicesplin   

ਪੰਛੀਆ    ਲੱਗਦੀਅਾਂ    ਸਰਚਾਂ    ਭਾਨੀ    ਵਾਦਾ    ਪੁੱਠਾ   

ਹਰਜਾਨੇ    ਸੂਰਮੇਂ    ਫਰੈਂਡ    ਪਾਬੰਦ    ਜਨਾਨੀਅਾਂ    ਵੱਸਦੀ   

ਵੰਗਾਰ��‍♂ਅੱਧੀ    ਅੱਖੀਂ    ਖੇਡਦੀ    ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ    ਜਿਤਣਾ    ਦੇਖਣੇ   

ਜੁਗਤ    ਸੀਤੇ    ਦੋਨਾ    ਚੁੰਮੇਗੀ    ਆਖੀਏ    ਅਸ਼ਕ   

ਆਓਣਾ    ਰੁਸੀ    ਤੂਤ    ੲਿਮਾਰਤਾਂ    ਬਾਣੀਏ    ਕੱਲਿਆਂ👆   

ਬੌਤੀ    😛💁MoTTo    ਸੰਦੂਰੀ    ਲਾਉਂਣਾ    ਉਹਦੀਆ    ਸਾਇਨ   

ਤੀਜ    ਫੂਨ    😵ਸ਼ਦੈਣ    ਲੂਣ    ਸ਼ਹਿਰਾਂ    ਹੀਰੀਏ   

ਨਸੀਬਾ    ਸੁਣੀਂ    “ਪਰ    😎ਮੁੰਡੇ    ਆਰੀ    ਜਾਏ………   

😍ਫੈਨ    ਜੇਲ਼    ਿਮਲੇ👫    ਨਾਲ਼ੋਂ    ਜੋਗੀਆ    ਸ਼ਨੇਲ   

🏡ਕੋਠੀਅਾ    ਬਜ਼ਾਰਾਂ    ਕੀਤਾ।★★    ੲੇਦਾ    ਦਾਤਣਾਂ    ਨਸ-ਨਸ   

ਕਲਿੱਕ    👉ਯਾਰ    ਭੱਜੇ    👀ਹੋਈਆਂ    ਮੁੱਕਰੇ    ਰੁੱਸਣ   

ਲਾਲੀੲੇ    ਜਣੀ    ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ    ਨਸ਼ਿਆਈ    ਰਹੀਂ।😌😌😌😌😌    ਮਿਰਚ   

👰ੳੁਦੇ    💁ਕਮਲੀ    ਪਾਉਦੇਂ    ਪੰਨੇ🗒    ‘ਤੇਰੇ    ਖੜਦੀ   

ਵਗੀਅਾ    ੲਿੰਦਰ    ਦਿੰਦੀਅਾ    ਨਖ਼ਰਾ    ਲਿਖਤ    ਅਾਕੜਾਂ   

ਉਤਾਰਨਾ    ਸਿੱਟਾ:    ਹਿੱਲਿਆ    🚘ਕਾਰਾ    ਹੌਸ਼ਲਾ    ਮਾਨਸਿਕ   

ਭੋਂਕੇ    ਮੁਕਬਲਾ    ਘਟਨਾ:    ਦੈਨਿਕ    ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ    ਉਡਾਉਣਾ   

ਗਸ਼ਤੀ    ਹਵਾਵਾ    ਬਹਿਸੋ    ਜਿੱਦੋ    ਅਭਿਆਸ    ਚਾਹੀਦੈ   

ਬੇਸ਼ਰਮ    ਗਿੱਧੇ    ਟੈਕ    ਕੁਲੀ    ੳੁਦੇ    ਝੂਲੀ   

ੳੁੲੇ    ਚਲਾਉਂਦਾ    ਲੀੲੇ    ਜੲੀ    ਖੋਫ਼    ਵਰਤੇਗੀ   

ਟੱਪਜਾਂ    ਵਜਿਆ    👬ਗੇੜੀਆਂ    ਸੋਹੰ    ਮੈਸੇਜ    ਦਸਤੂਰ   

ਚਾਪਲੂਸੀ    ੲੇਨਾ    ਕਰਾਨਦੀ    ਬੁਰਕੀ    ਕਸਾਈਆਂ    ਆਉਦੀਂ   

ਰੋਗੀ    ਅਫ਼ਸੋਸ;    ਤੇੈਥੋਂ    ਬੇਠੀ    ਵਾ।    ਅੜੈ   

ਪਿੱਠ☝ਨਾ    ਜਟਾਂ    ਮੁਕਰ    ਸੜੀਦਾ    ਹਨ।”    ਞੇਚਿਆ   

ਕੋਰਸ    💑ੳਤੇ    ਝੱਲਾ    ਮਨਾਂ    ਪਰਦੇਸੀ    ਹੋਏ)   

ਬੁਨੀ    ਮਖੀਆਂ    ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ”    ਪਤਾਸੇ    ਕੈਲੇ    ਦਿਲ💟   

ਿਜਵੇ    ਗਨੇਰੀਆਂ-ਗਨੇਰੀਆਂ-ਗਨੇਰੀਆਂ    ਿਬਨਾ    ਇੰਚ    ਚਮਕਾਉਂਦੀ    ਦੋਨਾਲੀਆਂ   

ਟੋਕ_ਟੋਕ    ਜਿੱਡੇ    ਸਿੱਖਦਾ    ਮੁਸਕਰਾਉਣਾਂ    ਖਿੱਚਿਆ    ਬਿਖਰਿਆ   

_ਸ਼ੀਸ਼ੇ👈    ਲੰਬੇ    ਛਾ’ਜਾਂ    ਖਤਰਨਾਕ    _ਮਾੜਾ👊    ਅਾਵੇਂ   

ਸਕਦਾ👈    _ਚੰਗਿਆ☺    ਖਰੋਚ    ਚੰਗੀਅਾ    📖📚ਅਤੇ    ਦਿਖਾਓ।   

ਕਿੱਤੀ    ਕਿੱਸਾ    ✍🏻ਮੈਂ    ਮੇਕਅਪ    ਧੋਖਿਆ    ਕਹਿਨਾ   

ਯਾਦੇਂ    ਸੈਂਡਲ    ਕਿੱਤੇ    ਸਾਊਂਡ    ਹੌਂਸਲਿਆ    👊🏻ਦੀ   

🌹ਫੂੱਲਾਂ    ਪਟਕੂ    ਬਹਾਉ    ਮਾਰਾ    ਇੱਕਲੇਆ    ਫੱਤੋ   

ਜਾਵੀ    ਕੋਟਿ    ਇਲਾਜ਼    ਪਰੈ    ਪਿਆ।    ਏਕੋ   

ਮੇਹਰਾਂ    ਐਥੇ    ਭੈੜ    ਸ਼ਨ    ਲੱਗਤਾ    ਸਚੇ   

ਬਸਾ    GirL_FrienD    ਝਾਕੇ    ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ    ਜੱਟੀਆਂ    ਆਤੀ   

ਲੱਗਦੈਂ    ਮੌਜਦਗੀ    ਸੌਹਣੀਏ    ਜਾਊਂਗਾ    ਟੋਲੇ    ਸੋਨੂੰ   

ਗਿੱਦੜ    ਡੁੱਬਦੀਅਾ    ਥੋਖਾ    ਖਵਾਬਾਂ😌ਤੇਰਿਆਂ    ਬੜੀ।    ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ   

ਚਰਖ਼ੇ    ਲਾਂਵੇਂ    ਕੁੜੇ_____    ਸਾਰਿਅਾਂ    ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ    ਨੀ‬   

ਅਾਵੇ    ਪੇਂਡੁਆਂ    ਟਿੱਕੀਆਂ    ‘ਕਿਸਮਤ’    ਕੰਜੂਸੀਆਂ    ਕਾਂਡ   

ਇਦੇ    ਪਟ🤗    ਸੌਂਦੇ    HEADLINEA    ਵਿੰਗੇ    ਚਾਹੁੰਦਾ😬ਪਰ   

ਕੇਰਾਂ    ਪਰਾਠੇ    ਕੁੱਤੇ‬    ਤੁਸੀ👉🏻ਨੀਂ    ਮੇਰੀਇਆ    ਟਿੱਕੀਆ   

ਚੁੱਲੇ    ਬਾਲਣਾ    ਚਾਉਣੇ    ਚੁੱਲਾ    ਹੋਵੇਂਗੀ    ਕਿੳੁਂਕੇ   

ਮਖੋਲ    ਕੇਂਦਰਿਤ    ਤੁਸੀਂ👈🏻ਹੁਣ    ਪਲਟਾਂਗੇ    ਚਾਹੁੰਦਾ😟ਕਿ    ਬਿਨਾੰ   

ਨਹੀਂ❌ਕਰਨਾਂ    ਐਕਸੀਡੈਂਟ    ਮਹਿਕਮੇਂ    ਥਰਮਾਂਮੀਟਰ    ਜਿੳੂਦਾ    ਦਿਲ❤ਕੋਈ   

ਮਾਰਜ਼ੀ    ਕਬੂਤਰਾਂ    ਥੱਦੀਆਂ    ਮੋਹਬੱਤ    ਉਡਾਰੀਆਂ    ਬੇਗਾਨੀਆਂ   

ਵਿਰਸਾ    ਚੀਜ਼ੇ    ਤੋਤਲੇ    ਟਿੱਚਰਾਂ    ਪਾਵਾਂ    ਮੁਸਕਰਾੲੀ   

ਰਹੇ😣    ੳੁੱਚੀਆਂ    ਪੁਜ਼ਾਰੀ    ਗ਼ਏ    ਮੁਖ    ਹੋਕਾ_______   

ਕਰਲੇੰਗਾ    ਸੂਹ    ਕੁੰਡੀਆਂ    ਰੁਮਾਲ    💕ਮੇਰਾ    ਟਾਹਣੀਓ   

🎂ਲਿਆਉ    ਚੜਾਉਣੀ👍    ਸਿੱਧੀ☝    😁ਕਿਸੇ    ਕਿੱਤੀਆ    😎😎ੲੇ   

ਸਮਝਾਵਾਂ    ਗ਼ੇੜੀ    ਲਖਾਉਣਾ    ਪੈਲੀ    ਨੀਲਾ    ਫੋਰਡ   

ਕਹਾਉਣਾ    ਉੱਡਦੀ-ਰੁੱੜਦੀ    ਪਰਚੇ    ਨੈਣ-    ਮੈਪ    ਸਨੈਪ   

ਵਰਲਡ    ਅਜ਼ੀਬ    _ਜਰੂਰੀ    👉ਦੀ    ਜਾੲੀ    ਨਿੱਖੜੇ   

ਬੇਵੱਸੀ    ਵਿਕਦੀ    ੳੁਗਾੳੂਦੇ    ਖਿਲਿਆ    ਗਰੂਰਬਾਜ਼ੀਆਂ    ਵੇਹਲੀ   

ਆਸੂ    👩ਬੜ੍ਹੇ    ਬੁਲਾਈ    ਭੁਲੀ    ਪਾਲਾ    ਰੌਂਦਾ   

💃ਕੁੜੇ    ਲੱਭਦਿਆਂ-ਲੱਭਦਿਆਂ    ਲਓਗੇ    (ਜੰਗਾਲ)    ਜਾਣਾ…ਮਾਣ    ☝️ਸਿੱਧੀਆਂ   

ਝਪਕ    ਗੁਜ਼ਰੀ    ਰੁੱਤਬਾ    ਕਰਤੂਤਾਂ    ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ    ਚਾਇਆ   

ਦਿਖਿਆ    ਪੁਰਖਾਂ    ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ    ਭੁੱਲਗੀ    ਸਹਿਲਾਂਗੇ    ਤੱਕਿਆਂ   

ਨਿੱਕਲੀ    ਤਰਫ਼ਾ    ‪ਤੁਹਾਡੇ‬    ਫੱਟੀ    ਪੋਚਣ    ਬੇਵਕੂਫਾਂ   

ਉੁੱਝ    ਮੰਗਦੀ!    ਸੋਹਣਿਅਾਂ    ਸੋਹਣਿਉ    ਜਿਪਸੀ    ਕਮੀਆ   

ਕਾਲੀਆਂ🌚    ਲਿਆਂਦੀਆਂ    ੲਿਨਸਾਨਾਂ    ਰੰਗਾ    ਤੰਦਾ    ਕਾਮਯਾਬੀ‬   

ਜੀ🙏🙏🙏    ਉਂਡਾਈਆਂ    ਵਿਕਣ    ਆਖ਼ਰ    ਅਰਦਾਸਾਂ    _ਚੰਗੀ😇   

ਬੁੜੇ    ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ    ਕੋਸ਼ਿਸ    ਲੱਗਦਿਆ    ਰੱਖਾਂਗਾ    ਨਾਲਦੀ   

ਸਹਾਰਿਆ    ਸੂਫੀਆਂ    ਵਿਆਹੁਣਾ    ਖਾਬ    ਬਾਬਲਾ    ਤੀਵੀਂ   

*ਕ੍ਰਿਪਾ    ਜਿਸਮਾ    ਸੱਥਰੁ    ਖੁਲਦਾ    ਸ਼ੂਗਰ    ਸਕੇ।   

ਨਵੀਨੀਕਰਨ    ਵਾਪਰੀ    ਜਪਾਨ    ਫੜੀ    ਕਿਉਂਂਕਿ    ਹਿਲਜੁਲ   

ਵਾਕਿਆ    ਫਾੜ    ਦ੍ਰਿਸ਼    ਵਖਤਾਂ    ਮੰਤਰੀ    ਬੰਤਾ:-   

ਧਰੀ    ਡੇਰਿਆਂ    ਲਿਟ    ਚਿਪਕੀ    *ਧਰਮ    ਫੱਟਿਆਂ   

ਲੱਕੜੀ    ਲੋੜਵੰਦ    ਹੈਰਾਨੀ    ਹਿੱਲ    ਬੈਠਾਂਗਾ    ਫਸੀ   

ਸੁਰਾਂ    ਭੜਕਾਉਣਾ    ਦਿਅਾ    ਉਫ਼!    ਚੌਂਕਾ    ਖੁਆਉਣ   

ਦੇਖਦੈ    ਜਪਾਨੀ    ਨਹੀਂ।*    ਕਿਰਲੀ    ਜਾਣੀਂ    ਛੱਡੋ।   

☞ਯਾਰ    ਕਰਾਦੂੰ    ਮਿਟ    ਖਿਡੌਣਿਆ    ਵੀਣੀ    ਕਰਾਮਾਤਿ   

ਲੈਵਲ    ਆਵੇਗਾ।    ਅੰਗੂਠੇ    👵ਹੀ    ਛੱਲੀਆਂ    ਿਕਹੜੇ   

ਮੱਗਦੀ    ਭੂਕੰਪ    ਆਹੁਦੇ    ਸਾਈਂਆਂ    ਮਕੱਦਰਾਂ    👲🏻ਅਾਲਾ   

ਯਾਰੜੇ    ਭੁੱਲੀਏ    ਫ਼ਰੀ    ‬ਤੇਰਾ    ਅਵੱਲੀ    ਦੀਵਾਨਾ   

ਚਮਕਾਗੇ    ‎ਟੌਹਰੀ‬    ਚਿਣੀ    ਕੋਕੋ    ਸ਼ਰਾਟੇ    ਪੀਤਾ   

ਅੜੀੳ    ਫਰਵਰੀ    ਦਏਂਗੀ    ਘਟਾਏ    ਲਾਈਦੇ    ਕਮੀਨਾਂ   

ਖਹਿਣਗੇ    ਆਖ਼ਰ    ਆੳਣਗੇ☠    ਕਰਾਓ    ਕਮਾਉਣੀ    ਫਸਾਉਂਗਾਂ।   

ਪੁਛਦਾ:-    ਨੈਪਕਿਨ    ਅੰਬਰੋਂ    ਜਾ।    ਜ਼ੁਕਾਮ    ਕਰ…   

ਬਣਾਉ    ਲੜ੍ਹੇਆ    ਉੱਜੜਦੇ    ਡਰੀਮਾ👻ਵਿੱਚ❌ਨਹੀਂ    💝ਫੁੱਲ    ਜ਼ਿੰਦੇ   

ਵੈਲਪੁਣੇ    ਪੜ੍ਹੀਆਂ    ਵੈਲੀ✔ਪਾਈਏ    ਲੱਗੋਗੇ।।    ਆਈਂ    ਢਾਉਂਦੇ   

👆**ਜਿਸ    ਚਿਕੜ    ਜਿਸ਼ਮਾ    ਚੱਬੀਏ    ਗਵਾੲਿਅਾ    ਚੱਲੂਗੀ   

ਭਰੋ    ਆਪਣੇ॥    ਕੁਲੀਆਂ    😰ਕੇ    ਲਡੋਦਾ    ਮਿਲੀਂ   

ਕਰੇਂਦਾ    ਖ਼ਤਰਾ    ਕਰਦੇਂ    ਦੋਸਤਾਨਾ    ਪਤੰਦਰਾ    ਬਲਾਵੇ   

ਪੰਜਾਂ    ਹਮੇੇੇਸਾ    ਮੇਖ    ਹਨ।*    ਸਰਵੋਤਮ    ਦੂਸਰੀ   

ਧੂਣੀ    ਉਸਤਾਦ    ਖੁਆ    ਜੜਾਈਦਾ    ਜਗਿਆਸਾ    ਫਾਸਲਾ   

ਗਰੰਟੀ    ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ    ਬਿੱਲੀਆਂ    ਉਦੇ    ਲੀਡਰਾ    ਧਰਮਾਂ   

ਜੋੜਿਆ    ਸੀਮਾਵਾਂ    _ਦੇਰੀ    ਯੈਕਣ    ਵਰਗਿਆ    ਡਰਾਂ   

ਲੰਡੀ    ਗਿਟਿਓ    ਡਿਗਣ    ਰੱਖਲੈ    👨🏽‍    ਭਾਣਿਆ   

ਚਾਚੀ    ਡੇਡ    ਜੁੜਨ    ਨਖਰੋ    ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ    ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ   

ਕੀ❔❔    ਰਜਾਈਆ    ਲਗ਼ਿਆ    ਬਣਾਂ    ਤੇਵਰ    ਠੰਢੀਆ   

ਡਾਂਟ    ਮੈਨੰੂ    ਜਈਏ    ਵਾਹਿਗੁਰੁ    ਸਲੇਰਾ    ਲ਼ਿਆ   

ਪੁਗ    ਜ਼ਖ਼ਮੀ    ਪਹਿਰਾ    ਤੋਲਦੀ    ਆਲਮ    ਕੱਡਦੀ   

ਕੁੱਟਦਾ    ਆਖਦੀਆਂ    ਉੱਤੋਂ-    ਹੈ💕    ਚੁੱਲ੍ਹੇ    ਬੁਲਾਉਣਾ   

ਰੱਟ    👉ਕਹਿੰਦੇ    ਸਵੇਗੀ    ਵਿਹੜਾ    ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ    ਪਰਤਦੇ   

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ    ਫੇਲ਼    ਦਿਲ❤ਦੀਅਾ    ਬਹਿਲਾੳੁਣ    ਅਾਖ    ਵਿਅਸਤ   

ਚੱੜੀ    ਝੁਲੀ    ਵਿਲਕਦਿਅਾਂ    ਸੁੰਘੜਦੇ    ਛਾਅ    ਸੌਸ਼ੇ  &nbs