Are you looking for best Gall pate di status? We have 1296+ status about Gall pate di for you. Feel free to download, share, comment and discuss every status,quote,message or wallpaper you like.Check all wallpapers in Gall pate di category.

Sort by

Oldest Status 951 - 1000 of 1296 Total

ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਇਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ
ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

ਇਕ ਬੁਜਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਚਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ
ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ

ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜੰਮੇ
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਹੋਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਨੇ

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ

ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਫਰਤ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲੈਣਾ ਬੁੱਦੀਮਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਜ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ

ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਹੈ

ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੋੜਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋੜਦਾ ਹੈ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ

ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਔਰਤ ਬਰਬਾਦ ਉਸ ਵਕ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗ਼ੈਰ ਮਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੇ

ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਜਾਂ
ਖੂਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਇਕ ਕਮੀ ਜਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨਾਸਮਝੀ
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ
ਨਹਾ ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਮੂੰਹ ਧੋਂਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ
ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭ ਬਣਨ ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲਿਆ ਏ
ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇਗਾ
ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਏ
ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ

ਧੋ ਲਵੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ
ਪਿੰਡੇ ਧੋਤਿਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂਓ ਲੱਥਣੇ ਓਏ

ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਿਓ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਲ
ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ

ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜੋ
ਵੱਢਣੇ
ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਪੈ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ
ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਔਕਾਤ ਆ
ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬੰਦਿਆਂ
ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਆ

ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਜੱਫੀ ਤੋਂ
ਹੋਟਲ ਚ ਗੈਰ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ APRIL FOOL ਬਣਾਉਣਾ
ਇਥੇ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਸੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ

ਦਿਲ ਚ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖ ਲੋ

ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ
ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਟਾਈਮਪਾਸ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ

ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਦੂੱਜਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ

ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਜੋ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਓਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ
ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ
ਗੱਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ
ਜੋ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆ
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ ਹੈ
ਜੋ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ
ਪਲ ਪਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਦੇ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ
ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੰਮ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ
ਦਿਲ ਚ ਰਹਿਮ ਰੱਖੋ
ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖੋ
ਅੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੋ
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਜਾਰਾ

ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ
ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ

ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ
ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇ
ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੇ

ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇਮਿਤਹਾਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ
ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਬਹੁਤੀ ਆਕੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਇਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਦੁੱਜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ
ਕਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ

ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ
ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲੰਘੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੀਕਾਂ ਦਾ

ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ
ਓਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਦੋ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਨੇ
ਦਾਗ ਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਜਰੁਰ ਖ਼ੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ
ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ
ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ

GALL PATE DI Page 1

GALL PATE DI Page 2

GALL PATE DI Page 3

GALL PATE DI Page 4

GALL PATE DI Page 5

GALL PATE DI Page 6

GALL PATE DI Page 7

GALL PATE DI Page 8

GALL PATE DI Page 9

GALL PATE DI Page 10

GALL PATE DI Page 11

GALL PATE DI Page 12

GALL PATE DI Page 13

GALL PATE DI Page 14

GALL PATE DI Page 15

GALL PATE DI Page 16

GALL PATE DI Page 17

GALL PATE DI Page 18

GALL PATE DI Page 19

GALL PATE DI Page 20

GALL PATE DI Page 21

GALL PATE DI Page 22

GALL PATE DI Page 23

GALL PATE DI Page 24

GALL PATE DI Page 25

GALL PATE DI Page 26