Are you looking for best Gall pate di status? We have 1296+ status about Gall pate di for you. Feel free to download, share, comment and discuss every status,quote,message or wallpaper you like.Check all wallpapers in Gall pate di category.

Sort by

Oldest Status 101 - 150 of 1296 Total

ਉਹ ਹੱਥ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਠਣ ।

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ,
ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ।

ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਧੰਨ-ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ,
ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਉਸ ਕੀੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ 'ਚੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆਂ ਹੋਵੇ ।

ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ !!

ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ
ਮੁਸਬੀਤ 'ਚ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ।

ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।
ਓਦੋਂ ਸੱਚ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਭ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ,
ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ।

ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਨਹੀਂ !!

ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋਂ,
ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ !

ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ,
ਓਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ !

ਭਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ,
ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।

ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ "ਮੈਂ" ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ।

ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਹਸ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਾਹਸ ਹੈ ।

ਨਿਮਰਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉੂਂਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਪੜਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ?
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮੂਰਖ, ਦੋਸਤ, ਗੁਰੂ,
ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਣੀ ਦੇ,
ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚੋ ਸੱਜਣਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੀਂ ਚੁਣੀ ਦੇ ।

ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਣੀ ਦੇ,
ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚੋ ਸੱਜਣਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੀਂ ਚੁਣੀ ਦੇ ।

ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ,
ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ !

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ,
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ !
"ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ"

ਮੈਂ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਨੀ ਅਸੀ ਛੜੇ ਨੀ ਮਰਦੇ
ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਏ ਤਾਈਓ ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਰਦੇ✍✍

ਸੱਤ-ਸੱਤ ਫੁੱਟੇ ਨੇਜੇ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ,
ਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂਵੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ
ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਰਜਾਂ ਨੇ,
ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਨਾ 😢😢😢😢

ਕੌਣ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ
ਅਾਕੜਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਅਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ....

ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਪਰਖ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਰਖ਼ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.....

ੳੁਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾੲੇ,
ਭਰੋਸਾ ੳੁਸਦਾ ਕਰਿਓ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਿਅਾਲ ੳੁਦੋਂ ਵੀ ੳੁਹੋ ਜਿਹਾ
ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾੲੇ.....

ਜਦ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ
ਜਾਂਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ
ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਖਵੋਣ ਲੱਗਦੇ
ਹਸਤੀ ਓੁਹਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ....

ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦ ਔਖੀ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ
ਓਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜਿਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ

ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ

ਬੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੂਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

*ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਣ- ਨਕਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ*।।

ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ,
ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਐਤਵਾਰ,
ਯਾਰੋ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਨੀ ।

ਮਾੜਾ ਟਾਇਮ ਆੳੁਦਾਂ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ..
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ..

ੳੁਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖੇ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ੳੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ।

🙏‪ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਭੁਲਦੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ
ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਉ ਆਂਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮਰਜਾਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ..

ਘਰ ਕੱਚੇ ਆਂ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਂ......😊
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਆ ..☺️
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਹਨਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ...😉
ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ....😏

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਚਮਕਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ...

GALL PATE DI Page 1

GALL PATE DI Page 2

GALL PATE DI Page 3

GALL PATE DI Page 4

GALL PATE DI Page 5

GALL PATE DI Page 6

GALL PATE DI Page 7

GALL PATE DI Page 8

GALL PATE DI Page 9

GALL PATE DI Page 10

GALL PATE DI Page 11

GALL PATE DI Page 12

GALL PATE DI Page 13

GALL PATE DI Page 14

GALL PATE DI Page 15

GALL PATE DI Page 16

GALL PATE DI Page 17

GALL PATE DI Page 18

GALL PATE DI Page 19

GALL PATE DI Page 20

GALL PATE DI Page 21

GALL PATE DI Page 22

GALL PATE DI Page 23

GALL PATE DI Page 24

GALL PATE DI Page 25

GALL PATE DI Page 26