ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ੲਿਹਨੇ ਕਿੳੁ ਸੰਯੋਗ ਲਿਖੇ ਮਾੜੇ ਰਬ ਨੇ

Create a poster for this message
Visits: 231
Download Our Android App