ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ type ਕਰੋ..
Click on poster to download HD version of wallpaper

Punjabi Status Messages

ਮੰਨਿਆ ਦਵਾ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੈ.......Read full message

ਦੂਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ .......Read full message

ਸਾਨੂੰ College ਨੇ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਣੇ Ban ਨੇ ਪਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀਆਂ Fan ਨੇ.......Read full message

ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ..😉😉.......Read full message

ਰੁੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਸੀ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ.........Read full message

ਕੁੱਝ ਗਹਿਰਾ ਲਿੱਖਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਢੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ,ਪਰ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ.......Read full message

ਬੰਦਾ: ਯਾਰ ਮੈਂ ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਆਵਾ। ਜਨਾਨੀ: ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਲ ਜੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। .......Read full message

ਜੇ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣ-ਚਾਹਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖੋ,,.......Read full message

ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ'--ਪੁੱਛ ਉਹਨਾ ਪਰਿੰਦਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦ.......Read full message

ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ , ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਹਾਰ ਕਰੀਏ , ਤੂੰ ਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਂਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ।.......Read full message

ਰੁੱਸੀ ਨਾ ਯਾਰਾ ਮੇਨੂ ਮਨਾਉਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ , ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਨੂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ , ਇਕ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈ ਅੱਜ ਤਕ , ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਨੂ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ।.......Read full message

ਸੋਹਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ,ਪੱਕਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਛੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਵ.......Read full message

ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ , ਸਾਨੂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ , ਪਰ ਓਹਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ , ਜੇ ਤੁਸੀ ਰੂਹਾਂ ਤਕ ਬਰਬਾਦ ਕੀ.......Read full message

ਤੇਰੀ ਨਸ-ਨਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਬੁਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਦੂਰ ਸਹੀ , ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹ.......Read full message

ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ , ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ।.......Read full message

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।.......Read full message

ਮੇਨੂ ਸਮਜ ਨਾ ਆਵੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਮੈ ਹੋਰ ਕਿ ਸੋਹਣੀਏ , ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ,ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਸੋਹਣੀਏ.......Read full message

ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ , ਲਾਉਣਾ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ,ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ.......Read full message

ਰੱਖ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਕੀਨ ,ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਗਾ , ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ Surname ਆਊਗਾ।.......Read full message

ਮੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ,ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਏ , ਵੈਸੇ ਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਿੱਠੀਏ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਏ।.......Read full message

ਹੁਣ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ,ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ , ਮੇਰੀ ਤਾ ਨਬਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਹਿਲਦੀ।.......Read full message

ਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨੂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਣ?.......Read full message

ਥੋੜਾ ਡੁਬੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗ.......Read full message

ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਭੀ ਸਬ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਯਾ.......Read full message

ਲੱਖਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ।.......Read full message

ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ , ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ।.......Read full message

ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ,ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਏ , ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇਹਾ।.......Read full message

ਜਿਥੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਖੜ ਜਾਵੇ , ਫੇਰ ਗੁਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਓਥੇ ਕਿ ਕਰਨਗੇ। .......Read full message

ਰੱਖ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਕੀਨ,ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਹਸੀਨ , ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ,ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਆਸ ਤੇ , ਕੁਝ ਤਾ ਖਾਸ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ।.......Read full message

ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਥੇ ਝੁਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹ ਦਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ।.......Read full message

ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ,ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ.......Read full message

ਪੂਰੀ ਆਕੜ ਰੱਖਾਂਗੇ,ਆਕੜਖੋਰਾਂ ਨਾਲ , ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ,ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ।.......Read full message

ਐਵੇ ਫੁਕਰ ਪੁਣੇ ਚ ਨਹੀਓ ਅੱਤ ਚੱਕਦੇ , ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ।.......Read full message

ਅਸੀਂ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਵਾਤੇ ਬੱਲਿਆ , ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ,ਕੀ ਕਰਲੂ ਜਵਾਕ ਕੱਲ ਦਾ।.......Read full message

ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਤੀਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਨੂੰ , ਤਾਹੀ ਲੋਕ ਤਰਸਣ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ।.......Read full message

Simple ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ , ਤੇਰਾ Time ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਡਾ Time ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆ।.......Read full message

ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪੱਕੇ, ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਸਾਫ ਨੇ।.......Read full message

ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ Fly ਕਰਕੇ , ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆ।.......Read full message

ਕਰੀ ਦੀ ਨੀ Care, ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਏ ਮੇਹਰ , ਜੱਟ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆਂ।.......Read full message

ਜਿਓਂਦੇ Gun ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ Gun ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ Life Style ਅੱਲ੍ਹੜੇ.......Read full message

Facebook ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ Attitude ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ , ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚ ਕਣਕ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ.......Read full message

ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਦੇ ਨੇ , ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਿ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਪੈਂਟ ਨੀ ਖੜਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ Time ਕੀ ਚੁੱਕਣਗ.......Read full message

ਜਮਾਨੇ ਦੀਆ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗ.......Read full message

ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਦੇ ਵਿਚ , Diffrence ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਈ ਆ.......Read full message

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੀ.......Read full message

ਹੋਣ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇਕ ਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ , ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦ.......Read full message

ਤੇਰੀ ਜਿਥੇ ਸੋਚ ਮੁੱਕੇ , ਅਸੀਂ ਓਥੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਲਿਆ।.......Read full message

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ , ਹਵਾ ਖੋਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ , ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ , ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ।.......Read full message

ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ , ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ.......Read full message

ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ .......Read full message

ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਏ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣੀ ਯਾਰ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰੀ.......Read full message

ਗੁਲ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੇ ਗੁਲਫਾਮ ਭੇਜਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ ਹੋਲੀ ਕ ਤਿਓਹਾਰ ਹੁਮਨੇ ਦਿਲ ਸੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਾ ਹੈ.......Read full message

ਸਾਡੀ ਕੱਠਿਆੰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਗੀ ਲੀਕ ਨੀ ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ.........Read full message

ਨਾ ਜਾਣੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹ, ਜੋ ਚੁਪ ਚਾਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ,ਕਿ ਓਹ ਸਾਨੂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ,ਆਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਹਿ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ.......Read full message

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਅਖ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ ਤੇਰਾ ਖਵਾਬ ਸੱਜਣਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਖਵਾਬ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਸੱਜਣਾ .......Read full message

ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਂਗੇ ਹਮ ਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰ ਬਾਤ ਜਬ ਦਿਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਵਾਅਦਾ ਰਹਾ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ❤️.......Read full message

ਹਰ ਪਲ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ .......Read full message

ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮਿਲਵਾਈ, ਉਪਰੋ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਹ Valentines Day ਬਣਾ ਤਾ !!!.......Read full message

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ .. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ........Read full message

Happy Valentine's DAY........Read full message

🙂 ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰਾਰੇ, ♥️ਦਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਰਖੀਏ ।। ♥️ ਦਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਖੀਏ ।।.......Read full message

ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ , ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। .......Read full message

ਹੋਵੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਜਗਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਜੇ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਕ਼ੈਦ ਤੇ ਛੁੱਡਾਵ ਕੋਈ ਨਾ........Read full message

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਵਕ਼ਤ ਸਮਝੋ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਆਵੇ ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐ! Happy Valentine's Day.......Read full message

ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੀਤਿਆ ਪਲ ਯਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ .. ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ........Read full message

ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਕੱਡ ਦੇਈਏ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ.......Read full message

ਨੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਕੀਨ ਤਿੱਤਲੀ ਤੇ ਮੈ ਗੱਬਰੂ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ .......Read full message

ਮੈ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਮੈ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਆਬ ਹੁੰਦੀ............Read full message

ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਖਿੜਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਿਵੇਂ… Happy rose DAY.......Read full message

ਗੁਲਾਬ🌹 ਵਰਗਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਲੋਕ👪 ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੋੜ💔 ਕੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ..... Happy Rose DAY.......Read full message

ਵਿਅਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਤਨੀ : ਇਹ ਕੀ ਸਫੇਦ ਗੁਲਾਬ ?? 😒 ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ .. ਪਤੀ : ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ 😆😆😆😆😝😝😝.......Read full message

ਫੁੱਲਾਂ 🌺 ਵਿੱਚੋ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ🌹ਨੀ ਸਖੀਓ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀ ਜਵਾਬ ਨੀ ਸਖੀਓ .......Read full message

ਫੁੱਲਾ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਜਦੋ ਦਿਲ ਓਦਰ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਿੱਤ ਜਾਵਾਂ ਫੁੱਲਾ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ🌹.......Read full message

ਰੱਖੇ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਤੇ ਗੁਲਾਬ ਤੇਰੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਦਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ.......Read full message

ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਅੱਜ ਤਾਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਨੱਡੀ ਤੋ.......Read full message

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ਨਾ,,, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ .......Read full message

ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ 🌷ਰੋਜ ਡੇ ਆ. ਸਾਡਾ ਤਾਂ 🍁 ਰੋਜ ਵਾਲਾ ਡੇ ਆ .......Read full message

ਭਾਵੇ ਰੱਖ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਭਾਵੇ ਮੋੜ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਹੋਣ ਗਏ...........Read full message

ਆਓ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ .......Read full message

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ .......Read full message

ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ।। ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ.......Read full message

ਦਿਮਾਗ ਚ ਅਜਾਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਿਲ ਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੂਹ ਚ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰ ਝੁਕਾ.......Read full message

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।.......Read full message

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰ.......Read full message

ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ.......Read full message

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਯਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ.......Read full message

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਲ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਗ਼ਮ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵੇ ਐਸਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਕਲ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ.......Read full message

ਸਪਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਫੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ .......Read full message

ਆਇਆ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ.......Read full message

ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੀਆ.......Read full message

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲੋ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਬੱਲਿਆ ਸਿਹਤ ਬਣੂ ਗੀ.......Read full message

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ 🙏🏻🙏.......Read full message

🙏🏻ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਮੁਬਾਰਕਾ.......Read full message

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ।🎉 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।🙏.......Read full message

ਜੇਕਰ ਰਜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ 2019 ਵਿਚ ਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸ.......Read full message

ਪਿਆਰੇ 2020 . ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ.. .......Read full message

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰ.......Read full message

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਅਡਵਾਂਸ ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨੀ ਚੱਲ.......Read full message

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ.......Read full message

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ . ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ .......Read full message