ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜਾਪਦਾ ਵਲੈਤ ਵਰਗਾ
ਝੂਟਾ ਰੇਹੜੇ ਦਾ ਜਿਵੇ ਉਡਦੀ ਫਲੈਟ ਵਰਗਾ

Description:Punjabi Culture wallpaper