ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ।।

Description: Funny Punjabi Status