ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।

Description: elder thoughts punjabi